dobrovolci

Mohou být ruští dobrovolníci na Ukrajině, aniž by porušovali ruské zákony?

Podle Trestního řádu Ruské federace, oddíl XII. Trestné činy proti míru a bezpečnosti lidstva, hlava 34., § 359

se dopouštějí trestného činu žoldnéřství s trestní sazbou 3-7 let. Všem Rusům, kteří se jakkoli podílejí na náboru, vyškolení, financování nebo jiném materiálním zajištění žoldnéře a rovněž jeho využití v ozbrojeném konfliktu nebo ve vojenské akci, přísluší trest odnětí svobody na 4-8 let.

"Žoldnéřem se rozumí osoba, která jedná v úmyslu získat materiální odměnu a která není občanem státu, jenž se účastní ozbrojeného konfliktu nebo vojenské akce, nemá trvalý pobyt na území tohoto státu, ani nebyla vyslána, aby plnila oficiální povinnosti."

Comments