Jak počítat od 1 do 10 v mnoha jazycích? 
How to count 1 to 10 in many languages?
Podobné nejen v indoevropských jazycích a proto pravděpodobně velmi stará slova. Similar not just in Indoeuropean languages and so probably very old words.
********************************************************************************************************************************************************************
My Amazon KDP e-books in English look for common roots of the oldest words (so far released: STONE, HILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGE, CUT AXE SAW FILEmore to come in the same series 123+ Words from the Proto-World).
********************************************************************************************************************************************************************

Číslovky jsou často slova stará desítky tisíc let, zachovaly dodnes podobnost napříč jazykovými skupinami. Další příklady prastarých slov najdete v kapitole Slova jako svědkové minulosti mé knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků. A také anglicky ve výše uvedených e-knihách na Amazonu, i na stránkách jazykového okénka tohoto webu./NUMBERS preserved in many language groups with less changes vs. their proto-words than many other words, often being 10,000s years old. What you see in this page is something like an archaeologic linguistic monument. You can read more in the above mentioned series of my e-books, the introduction and method is described here.

JAZYK * LANGUAGE * (autonym)                          1,   2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  ...  100

praindoevropsky * Proto-Indo-European                                           *oynos/sem, *duwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *sweks, *septm, *októ, *newn, *dekm ... *kmtom                             
prasemitsky * Proto-Semitic                                                             *ʼaḥad, *ṯin-ān, *ṯalāṯ-, *ʼarbaʻ-, *ḫamš-, *šidṯ-, *šabʻ-, *ṯamāniy-, *tišʻ-, *ʻaśr- ... me'at?
prauralsky (praugrofin.)* Proto-Uralic (P-Finnougric)  *ükẹ, *kẹkta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, *üktẹksä/okms*loke/kymene/das ... *śata
praaltajsky * Proto-Altaic                                                                 *bi̯uri, *p-ioke, *u-lu/i-lu, *toy, *t-u, *nu/ngu, *nadi/ngadi, *ča/sa, *k-eg-, *tiobe/čiobe  ... *namo/ngamo
praturkicky*Proto-Turkic                                                                  *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš, *altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ
praaustronésky * Proto-Austronesian                                                *isa/asa, *du(s)a, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus
prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                    *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????
prajaponsky * Proto-Japanese * ?                                                      *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua
pradrávidsky * Proto-Dravidian                                                          *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút
prakartvelsky * Proto-Karthvelian                                                      *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-, *ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-
prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                                *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

                  Indo-European - Slavic * Indoevropské jazyky - Slovanská větev
česky * Czech * česky                                                                     jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset ... sto
slovensky * Slovak * po slovensky                                                    jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať ... sto
polsky * Polish * po polsku                                                                jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ... sto
hornolužickosrbsky * Upper Sorbian * hornjoserbsce                           jedyn, dvaj, tři, štyri, pjeć, šěść, sydom, wosom, dźewjeć,  dźesać ... sto
dolnolužickosrbsky * Lower Sorbian * dolnoserbsky                             jaden, dwa, tśi, styri, pěś, šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś ... sto
ukrajinsky * Ukrainian * українська мова                                         odyn, dva, try, čotyry, p'jať, šisť, sim, visim, dev'jať, desjať ... sto
rusínsky * Rusyn * русиньска бесїда                                                jeden, dva, try, štyry, pjať, šisť, s'im, visem, devjať, des'ať ... sto
bělorusky * Belorussian * беларуская                                                adzin, dva, try, čatyry, pjac', šesc', sjem, vosjem, dzevjac', dzesjac' ... sto 
rusky * Russian * по-русски                                                              aďin, dva, tri, četyre, pjať, šesť, sjem', vosem, děvjať, děsjať ... sto
slovinsky * Slovenian * slovenski                                                       en (eden), dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto
chorvatsky/srbsky * Croatian/Serbian * hrvatski/srpski                 jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset ... sto
bulharsky * Bulgarian * български                                                     edin, dva, tri, četiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto
makedonsky * Macedonian * македонски                                           eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet, deset ... sto
staroslověnsky * Old Church Slavonic * Словѣньскъ                          jedin', dva, trije, četiri, pęť, šesť, sedm', osm', devęť, desęť ... s-to
praslovansky * Proto-Slavic                                                               *edin-, *d-va, *tr-je, *č-tyre, *pęť, *šesť, *sedm', *osm', *devęť, *desęť ... s-to
                  Indo-European - Baltic * Indoevropské jazyky - Baltská větev
litevsky * Lithuanian * lietuviškai                                                       vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt ... šimtas
lotyšsky * Latvian * latviešu                                                               viens, divi, trīs, četri, pieci, šeši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit ... simts
sudavsky * Sūdavian * sūdaviskai                                                       ainas, dvai, trīs, keturis, penkis, vušas, septinis, astōnis, nevinis, desimtis ... simtan
staroprusky * Old Prussian * prūsiska                                                ains, dwai, trīs?, ketturi-?, penki-?, ussi-?, septinni-?, astōni-?, newīni-?, dessimts ... sīmt-?
                  Indo-European - Germanic * Indoevropské jazyky - Germánská větev
anglicky * English                                                                              one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ... hundred
německy * German * Deutsch                                                            eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ... hundert
lucembursky * Luxembourgish * Lëtzebuergesch                               eent, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs, siwen, aacht, néng, zéng ... honnert 
nizozemsky * Dutch * Nederlands                                                      eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien ... honderd
afrikánsky * Afrikaans                                                                       een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien ... honderd
západofrísky * (West) Frisian * Frysk                                               ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis,  sân, acht, njogge, tsien ...  hûndert
švédsky * Swedish * svenska                                                              en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åta, nio, tio ... hundra
dánsky * Danish * dansk                                                                     en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti ... hundrede
norsky * Norwegian * norsk (bokmål)                                                  en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti ... hundre
islandsky * Icelandic * íslenska                                                          einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu ... hundrað
jidiš * Yidish * ייִדיש (jidiš)                                                                   eyns, tswey, dray, fir, finf, zeks, zibn, acht, nayn, tsen ... hundert
pragermánsky * Proto-Germanic                                                        *ainaz, *twôu, *þrejiz, *fedwôr(iz), *femfi, *sehs, *sebun(þ), ahtôu, newun(þ), tehun(þ) ... hunda(n) 
staroanglicky * Ænglisc                                                                      ān, tweġen, þrīe, fēower, fīf, seox, seofon, eahta, nigon, tīen ... hundtēontiġ
gótsky * Gothic * (gutiska razda)                                                         ains, twai, threis, fydwor, fimf, saíhs, sibun, ahtau, niun, taíhun ... hunda
starohornoněmecky * Old High German * ((Althochdeutsch))                 ein, zwēne/zwā/zwei, drī/driu/drīo, fior, fimf, sëhs, sibun, ahto, nihun, zëhen ... hunt (zëhanzug)
                  Indo-European - Romance * Indoevropské jazyky - Románská větev
italsky * Italian * italiano                                                                     uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ... cento
sardinsky * Sardinian * sardu                                                              unu, duos, tres, bàtoro, chimbe, ses, sete, oto, noe, deghe ... chentu
korsicky * Corsican * corsu                                                                unu, dui, trè, quattru, cinque, séi, sétte, óttu, nóve, déce ... cèntu
furlansky * Friulian * furlan                                                                  un, doi, trê, cuatri, cinc, sîs, siet, vot, nûf, dîs ... cent
španělsky * Spanish * español                                                             uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nove, diez ... cien
katalánsky * Catalan * català                                                              u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu ... cent 
francouzsky * French * français                                                          un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ... cent
provensálsky * Franco-Provençal/Arpitan * francoprovençâl/arpetan      un, dos, tres, quatre, cinc, sièis, sèt, uèit, nòu, dix ... cent
portugalsky * Portuguese * português                                                 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cem/cento
rumunsky * Rumanian * română                                                           unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece ... sută 
rétorománsky * Romansh * Rumantsch                                              in, dus, trais, quatter, tschintg, sis, set, otg, nov, diesch ... tschient 
galicijsky * Galician * galego                                                              un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cen
oskánsky * Oscan * osco                                                                    uinus, dus, tris, petora, pompe, sehs, seften, ufto, nuven, deken ... ?
umbrijsky * Umbrian * ikuvins                                                            uns, tuf, trif, petur, pumpe, sehs, ?, ?, nuvim, desem ... ? 
latinsky * Latin * latina                                                                       ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem ... centum
                  Indo-European - Celtic * Indoevropské jazyky - Keltská větev
velština * Welsh * Cymraeg                                                               un, dau, tri, pedwar, pum(p), chwe(ch), saith, wyth, naw, deg ... cant
bretonština * Breton * Brezhoneg                                                        unan, daou, tri, pevar, pemp, c'hwec'h, seizh, eizh, nav, dek ... kant
kornština * Cornish * Kernowek                                                          onan, dew, tri, peswar, pymp, hwegh, seyth, eth, naw, deg ... kans
irština * Irish Gaelic * Gaeilge                                                             aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich ... céad
manština * Manx * Gaelg                                                                   un/nane, jees/da, tree, kiare, queig, shey, shiaght, hoght, nuy, jeih ... keead
skotská gaelština * Scottish Gaelic * Gàidhlig                                     aon, dà, trì, ceithir, còig, sia, seachd, ochd, naoi, deug ... ceud
galsky * Gaulish * ?                                                                           oino, do, tri, petor, pempe, suekos, sechtam, ochtu, nau, dekam ... kant
protokeltsky * Proto-Celtic * ?                                                            oinos, dwai, treis, kwetweres, kwenkwe, sweks, sechtam, ochtu, nowam, dekam ... kantom 
                  Indo-European - Indo-Iranian * Indoevropské jazyky - Indoíránská větev     
hindsky * Hindi * (hindí) + urdsky * Urdu * (urdu)                                   ék, dó, tín, čár, pándž, če, saát, áth, nau, das ... sau
bengálsky * Bengali * (bengálí)                                                             ék, dui, tin, čár, panč, čhoy, sát, áth, noy, doš ... šo
pandžábsky * Punjabi * (pandžábí)                                                       ikk, dó, tinn, čár, pandž, čhe, satt, ath, naum, das ... sau
maráthsky * Marathi * (marāṭhī)                                                            ek, don, tín, čár, páč, sahá, sát, áth, naú, dahá ... šambhar
gudžarátsky * Gujarati * (gudžarátí)                                                      ek, be, tra, čár, pánč, čhá, sát, áth, nav, das ...
romsky * Roma * Romani                                                                    jekh, duj, trin, štar, pandž, šov, echta, ochto, eňa, deš ... šel
konkansky * Konkani * (kōṅkaṇī)                                                          ek, don, tin, čear, panč, sov, saath, ath, nov, dha ... šembor
orijsky / urijsky * Oriya * (oṛiā)                                                              ek, du'i, tini, čári, pánč, čaá, sát, áth, naa, dás ... s-he
bhodžpúrsky * Bhojpuri * (bhodžpúrí)                                                    ék, dui, tín, čári, pánč, čé, sát, áth, nao, das ... ????
maithilsky * Maithili * (maithilí)                                                             ek, du, tin, čari, panč, č-, sat, at, n-, d-s ... s-
sindhsky, Sindhi, (sindhí)                                                                    hiku, ba, ti, čare, pandža, čaha, sata, atha, nava, dasa ... sao
asámsky * Assamese * (Ôxômiya)                                                       ek, dui, tini, sári, pánč, soy, xaat, áth, no, doh ... ša
nepálsky * Nepali * (nēpālī)                                                                  ek, dui, tin, čar, pánč, čha, sat, áth, nau, das ... saya
sinhálsky * Sinhalese * (sinhala)                                                          eka, deka, tuna, hatara, paha, haya, hata, ata, navaya, dahaya ... sīya
sanskrt * Sanskrit * (sanskrtam)                                                          eka, dva, tri, čatur, paňča, šaš, sapta, ašta, nava, daša ... šata 
persky * Persian * فارسی (farsí)                                                            yek, do, seh, čahár, pandž, šeš, haft, hašt, noh, dah ... sad
tádžicky * Tajik * Тоҷикӣ (todžikí)                                                       yak, du, se, čor/čahor, pandž, šaš, haft, hašt, núh, dah ... sad 
kurdsky * Kurdish * kurdî                                                                    yek, du, se, čuar, pendž, šaš, haut, hašt, no, da ... sad
osetsky * Ossetian * Ирон (iron)                                                         iu, dluuä, ärtä, tsippar, fondz, äkhsäz, avd, ast, farast, däs ... sädä
paštunsky * Pashto * پښتو (paštó)                                                        yau, dva, dri, tsalór, pindza, špág, óva, ata, na, las ... sel       
avestánsky * Avestan * Avestani                                                         aeva-, dva-, thri-, čathwárá, paňča, chšvaš, hapta, ašta, nava, dasa ... sata 

                  Indo-European - Other * Indoevropské jazyky - Jiné
řecky * Greek * Ελληνικά                                                                      éna, dío, tría, téssera, pénde, éksi, eptá, októ, enéa, déka ... ekató
starořecky * Ancient Greek * Ἑλληνική (ellinikí)                                  én, dío, tría, téttara/téssara, pénta, éks, eptá, októ, ennéa, déka ... ekatón
protohelénsky * Proto-Hellenic                                                            *hens, *dúwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *hwéks, *heptə́, októ, *ennewə, *dékə ... ???
arménsky * Armenian * Հայերեն                                                          mek, yerkus, yerek, čors, hing, vers, yot, ut, ínae, tas ... haryur
albánsky * Albanian * shqip                                                                  një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë ... njëqind
chetitsky * Hittite * (nešili)                                                                 *as/*ánt-, da-, trias, meiu-, panta, ????, šipta, ????, ????, ???? ... ????     
tocharsky (A)* Tocharian A*?                                                              sas, wu, tre, stwar, pän, sëk, spät, okät, nu, säk ... känt          
                 Afroasiatic - Semitic * Afroasijské - Semitské jazyky
arabsky * Arabic * العربية (al-arabīya)                                                       wahíd, ithnáni, thalátha, arba'a, chamsa, sitta, sab'a, thamanía, tis'a, 'ašara ... mi'a
maltsky * Maltese * malti                                                                        wieħed, tnejn, tlieta, erbgħa, ħamsa, sitta, sebgħa, tmienja, disgħa, għaxra ... mija
hebrejsky * Hebrew * עברית                                                                     echad, šnayim, šlošaarba'a, chamiša, šiša, šiv'a, šmona, tiš'a, 'assara ... mea
amharsky * Amharic * አማርኛ                                                                     and, hulet, sost, arat, amist, sidist, sebat, simint, zetegn, asir ... meto
fénicky * Phoenician * ?                                                                           ahad, šenam, šalaš, ar-b, chamiš, šis, šeb, sahamane, tiš, aš-r ... ?
aramejsky * Aramaic/Syriac * ܐܪܡܝܐ (arāmāyā)                                       chad, trayn, tlátha, arbá'a, chameša, ištha, šub'a, temániya, tiš'a, as'ra ... ????
akadsky/asyrsky/babylónsky*Akkadian/Assyrian/Babylonian*(akkadû)   išten, šina, šalaš, erbe, chamiš, šiššu, sebe, samane, tiše, ešer ... me'at
                 Afroasiatic - Old Egyptian * Afroasijské - Staroegyptština
staroegyptsky/Old Egyptian/?                                                                 wa, šnw(a)y, ch-m-t, f-d-w, díw, sís, sefecho, h-m-n, p-s-d, m-d ... šent
                  Afroasiatic - Cushitic * Afroasijské - Kušitské jazyky
somálsky * Somali * Soomaaliga                                                               kow, laba, saddex, afar, shan, lix, todobo, siddeed, sagaal, toban ... boqol
                 Afroasiatic - Berber * Afroasijské - Berberské jazyky
berbersky * Berber/Amazight * tamazight                                              yan, sin, krad, kkuz, semmus, sedis, saa, tam, tza, mraw ... timidi
                  Afroasiatic - Chadic * Afroasijské - Čadské jazyky
hausky * Hausa * Hausa (حَوْسَ)                                                            daya, biyu, uku, hudu, biyar, shidda, bakwai, takwas, tara, goma ... dari
                  Uralic - Finnougric * Uralské - Ugrofinské jazyky
maďarsky * Hungarian * magyarul                                                       egy, kettö, három, négyöt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz ... száz
mansijsky/vogulsky * Mansi/Vogul * мāньси (mānsi)                           akva, kityg, chúrum, nyla, at, chót, sát,  ňololov, ontəllov, lov ... sat
finsky * Finnish * suomi                                                                      yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen ... sata  
estonsky * Estonian * eesti                                                                 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme ... sada
võrsky, Võro, võro                                                                              ütś, katś, kolm, neli, viiś, kuuś, säidse, katõsa, ütesä, kümme ... sada
vepština * Veps * vepsä                                                                      üks', kaks', koume, neľľ, viž, kuz', seičeme, kahesa, ühesa, kümne ... sada
sámsky (laponsky, sev.) * Sami (Lapp, Nrth.)* sámegiella (davvisám.)   okta, guokte, golbma, njeallje, vihtta, guhtta, čieža, gávcci, ovcci, logi ... čuođi
komi * Komi * коми (komi)                                                                   ötyk, kyk, kuim, njoľ, vit, kvať, sizim, kykjamys, ökmys, das ... sjo
marijsky * Mari * mari                                                                          ükte, kokət, kumətnələt, wizət, kuðət, šəmət, kandaš(e), indeš(e), lu ... ????
mokša * Moksha (Moksha Mordvin) * мокшень (mokšeň)                    fkä, kaftə, kolmə, nilä, vetä, kotə, sisäm, kafksə, veçksə, keməń ... ????
erzjansky * Erzya (Erzya Mordvin) * эрзянь кель (erzjaň kel)                 vejke, kavto, kolmo, niĺä, veťe, koto, śiśem, kavkso, vejkse, kemeń ... ????
udmurtsky * Udmurt * Удмурт (udmurt)                                              odük, kyk, kuyň, ňyľ, viť, kuať, syzjym, ťjamys, ukmys, das ... sju                                
livonsky * Livonian * līvõ kēļ (-2013)                                                     ikš, kakš, kuolmnēļavīž, kūž, seis, kōdõks, īdõks, kim ... ????
protougrofinsky * Proto-Finno-Ugric                             *üke, *kekta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/Säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, ükteksä/okms, *loke/kymene/das ... śata
                  Macro-Altaic - Japanese * Altajské - Japonština
prajaponština * Proto-Japanese * ?                                                       *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua
stará japonština*Old Classical Japanese*(kobun, bungo)                        pitö, puta/pwoka, mi/urufu, yö, itu, mu, nana, ya, kokono, töwo ...  mwomwo
japonsky * Japanese * 日本語 (nihongo)                                                hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, ... momo
(sinojaponsky/Sino-Japanese/On yomi)                                                 iči, ni, san, ši, go, roku, šiči, hači, ku, džú ... hyaku
okinawsky - šuri * Okinawan - Shuri * (učina guči - šuri)                         tii či, taa či, mii či, yuu či, iči či, muu či, nana či, yaa či, kuku nuči, tuu ... hyaa ku
                  Macro-Altaic - Korean * Altajské - Korejština
korejsky * Korean * 한국말 (hangungmal)                                              hana, tul, set, net, ta-seot, yeoseot, ilgop, yeodeol, ahop, yeol ... on 
                  Macro-Altaic - Ainu * Altajské - Ainu
ainu * Ainu                                                                                          sinep, tup, rep, inep, asiknep, iwanpe, arwanpe, tupesanpe, sinepesanpe, wanpe ... asikne hotnep (5x20)
                  Altaic - Mongolian * Altajské - Mongolské jazyky
mongolsky * Mongolian * Монгол                                                          neg, hoyer, gurban, derben, taben, zurgaan, doloon, naymen, yesen, arben ... zuun
burjatsky * Buryat * буряад                                                                 negen, hoyor, gurban, dürben, taban, zurgaan, doloon, nayman, yühen, arban ... ????
kalmycky * Kalmyk * Хальмг (chaľmg)                                                  negn, hoyr, gurvn, dervn, tavn, ??, dolan, ??, ??, arvn ... zun         
                  Altaic - Turkic * Altajské - Turkické jazyky
turecky * Turkish * Türkçe                                                                    bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ... yüz
ázerbájdžánsky * Azerbaijani * Azərbaycanca                                       bir, iki, üç, dörd, beşaltı, yeddi, sekkiz, dokkuz, on ... yüz
turkmensky * Turkmen * Türkmençe                                                      bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on ... ýüz
krymskotatarsky * Crimean Tartar * qirimtatarca                                 bir, eki, üç, dört, beşaltı, yedi, sekiz, doquz, on ... yüz
kazašsky * Kazakh * Қазақша                                                                 bir, eki, üš, tört, besalty, žety, segyz, togyz, on ... žüz
kyrgyzsky * Kyrgyz * Кыргызча                                                            bir, eki, üč, tört, beš, alty, žety, segiz, toguz, on ... žüz
jakutsky (sacha) * Sakha, Yakut * cаха тыла (sacha tyla)                     biir, ikki, üs, tüört, bies, alta, sette, ağyz, toğus, uon ... syys
karačajevo-balkarsky* Karachay-Balkar * Къарачай-малкъар               bir, eki, üč, tört, bešalty, džety, segiz, toğuz, on ... džüz
tatarsky * Tartar * Татарча                                                                   ber, ike, öç, dürt, bişaltı, cide, sigez, tuğız, un ... yöz
baškirsky * Bashkir * Башҡортса                                                            ber, ike, ös, dürt, biš, altï, yete, higez, tuğïz, un ... yöz
uzbecky * Uzbek * Oʻzbekcha/ўзбекча (ozbekča)                                  bir, ikki, uč, to'rt, beš, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n ... yuz
ujgursky * Uyghur * ئۇيغۇرچە (ujgurče)                                                     bir, ikki, üč, töt, beš, alte, yette, sekkiz, toqquz, on ... yüz
čuvašsky * Chuvash * Чӑвашла (č-vašla)                                                 pěrre, ikkě, viššě, tyavatte, pillyek, ulte, šiččye, sakker, tehher, vunne ... šier
tuvinsky * Tuvan * Тыва дыл (tyva dyl)                                                 bir, iyi, üš, dört, beš, aldy, čedi, ses, tos, on ... čüs 
proto-turkicky*Proto-Turkic*(?)                                                           *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš*altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ

                  Sinotibetan * Tibetočínské jazyky
čínsky * Chinese * 中國語文 (čung-kuo yú-wen)                                          à(r), sān, s, wŭliù, č(ch), pā, džiŭ, š ... paˇi
    kantonsky (dialekt čínštiny) * Cantonese / Yue Chinese * 粵語 (jỳt jý)       yat, yῑ, sām, sey, 'n(g), luk, tsat, bāt, gau, sap ... bā(k)
tibetsky * Tibetan * བོད་སྐད                                                                            gcig, g-nyis, gsum, bzhi, lnga, drug, bdun, brgyad, dgu, bcu, ... brgya
barmsky * Burmese * (myanma bhasa)                                                        ti, ni, tou, lí, n(g)áča, khun-ni, ši, kou, tasé ... 
proto-sinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                          *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

Kartvelian * Kartvelské jazyky
gruzínsky * Georgian * ქართული ენა (kartuli ena)                                erti, ori, sami, otchi, chutiekvsi, šwidi, rva, tschra, ati ... asi
proto-kartvelsky * Proto-Karthvelian                                                *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-*ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-

                  Austronesian * Austronézské jazyky
malajsky * Malay * Bahasa Melayu                                                       satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, lapan, sembilan, sempuluh ... ratus
indonésky * Indonesian * Bahasa Indonesia                                         satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, delapan, sembilan, sepuluh ... ratus
malgašsky * Malagasy * Malagasy fiteny                                              iray, roa, telo, èfatra,  dimy, ènina, fito, valo, sivy, folo ... zato
havajština * Hawaiian * ʻŌlelo Hawaiʻi                                                 'ekahi, 'elua, 'ekolu, 'ehā'elima, 'eono, 'ehiku, 'ewalu, eiwa, umi ... (ho῾okahi) haneli
tahitsky * Tahitian * Reo Mā'ohi, Reo Tahiti                                       hō'ē, piti, toru, maha, pae, ono, hitu, va'u, iva, hō'ē 'ahuru ... hanere
naursky * Nauruan * Dorerin Naoero                                                   aiquen/ion, aro, aiju, aeoq, aijimo, año, aeiu, aoju, ado, ata ... aibu
tagalogsky * Tagalog * Tagalog                                                            isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu ... isang daan
proto-malajsko-polynésky * Proto-Malayo-Polynesian                           *əsa, *duha, *təlu, *əpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *hiwa, *puluq ... Ratus
proto-austronésky * Proto-Austronesian                                            *əsa/isa/asa, *duSa, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus
                  North Caucasian * Severokavkazské jazyky
abcházsky * Abkhazian * Аҧсшәа (apsšea)                                        aky, üba, chpa, pš'ba, chuba, fba, bižba, ába, žuba, žuaba ... šuky
čečensky * Chechen * Нохчийн (nochčijn)                                        cch'a', ši', kcho', di', pchi, jalch, vorch, barch, iss, itt ... ble
avarsky * Avar * Авар (avar)                                                              tso, k-igo, lab-go, unk'o, šugo, anl-go, ank-go, mik-go, ič-go, ants-go ... nusgo
lezginsky * Lezgic * Лезги (lezgi)                                                       sad, kwed, pud, k'ud, vad, rugud, irid, myžyd, k'yd, ts'ud ... viš
                  Basque * Baskičtina
baskicky * Basque * Euskara                                                            bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar ... ehun 
prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                    *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????                           
                  Tyrsenian/Tyrrhenian * Tyrhénské jazyky
etrusky * Etruscan * mechl Rasnal                                                    thu, zal, ci, huth, mach, śa, semph, *cezp, nurph, śar ... *masu (?)
                  Sumerian * Sumerština
sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue)             diš/aš, min, eš, limmu, ia, aš, imin, ussu, ilimmu, u ... ??
                  Austrasian * Austroasijské jazyky
vietnamsky * Vietnamese * tiếng Việt                                                
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười ... trăm
khmersky (kambodžsky) * Khmer * ភាសាខ្មែរ (pheasaeakhmer)         muəy, pī, bəy, buən, pram, pram muəy, pram pī, pram bəy, pram buən, dop ... muəy roy
                 Tai-Kadai * Tajsko-kadajské jazyky
thajsky * Thai * ภาษาไทย                                                                  nóng, song, sam, si, ha, hok, džet, pet, kao, sib ... roi
laosky * Lao * ພາສາລາວ (phasa lao)                                                   nyng, sööng, saam, sii, haa, hok, čet, pëët, kao, sip ... loi
                 Dravidian * Drávidské jazyky
telugsky * Telugu * (telugu)                                                               okaṭi, reṇḍu, mūḍu, nālugu, ayidu, āru, ēḍu, enimidi, tommidi, padi ... vanda
tamilsky * Tamil * (thamizh)                                                              onru, irantu, munru, nánku, aintu, āru, ēlu, ettu, onpatu, pattu ... nūru
kannadsky *Kannada * (kannada)                                                      onduēraḍu, mūru, nālku, aydu, āru, ēlu, ēṇṭu, ombattu, hattu ... nūru
malajalámsky * Malayalam * (malayalam)                                          onn-, rend-, mūnn-, nāl-, aňdž-, ár-, éľ-, ett-, onpat-, patt- ... núr-
proto-drávidsky * Proto-Dravidian                                                     *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút
                 NA DENE: Athabascan * Athabasko-eyacké jazyky
navažsky * Navajo - Navaho * Diné bizaad                                        
tʼááłáʼí, naaki, tááʼ, dį́į́ʼ, ashdlaʼ, hastą́ą́, tsostsʼid, tseebíí, náhástʼéí, neeznáá ... neeznádiin
(západo)apačsky * (W.) Apache * Nnee biyati                                    dałaa, naki, táági, dįį'i, ashdla'i, gostán, gots'idi, tsebíí,
ngóst'áí, goneznán ... túúh

                 AMERIND: Siouan-Catawban * Siusko-katobské jazyky
lakotsky * Lakota * Lakota (Lakȟól'iyapi)                                            waƞží, núƞpa, yámni, tópa, záptaƞ, šákpe, šakówiƞ, šaglóǧaƞ, napčiyunka, wikčémna ... opáwiŋǧe
omaha+ponca * Omaha + Ponca * Umoⁿhoⁿ - Paⁿka                              win, thónba, thabthín, duba, saton, shape, pethónba, pethábthin, shonka, gthéba ... gthébahíwin
jazyk Vran * Crow language * Apsáalooke aliláau                                hawáta, dúupa, dáawii, shoopá, chiaxxú, akaawá, sáhpua, dúupahpi, hawátahpi, pilaká ... pilak-isá
jaz. Iowa, Missouria, Otoe * Chiwere * 
Báxoje-Jíwere-Ñútˀachi        iyąnki, nuwe, danyi, dowe, thatan, sagwa/šákwe,sahma/šáhmangrerábri, sanke, grebran ... grébran huya
                 AMERIND: Iroquoian * Irokézské jazyky
mohawksky * Mohawk * Kanien'kéha                                                  énska, tékeni, áhsen, kaié:ri, wiskià:ia’k, tsá:ta, sha’té:kon, tióhton, oié:ri ... énska tewen'niáwe 
čerokézsky * Cherokee * ᏣᎳᎩ (tsalagi)                                             sagwu, ta'li, tso'i, nvgi, hisgi, sudali, galigwogi, tsunela, sonela, sgohi ... sgohitsiqua
                 AMERIND: Algonquian * Algonkinské jazyky
černonožsky * Blackfoot * Siksiká                                                     ni’t, ist, nioókska, iiso (niisó), nisit(ó), náa, ihkitsik, náánisoyi, piihkssó, kiipó ... kiipíppo
                 AMERIND: Uto-Aztecan * Juto-aztécké jazyky
hopi * Hopi * Hopílavayi                                                                     suukya', lööyöm, pàayom, naalöyöm, tsivot, navay, tsange', nanalt, pevt, pakwt ... palotsikiv pakwt 
čejensky - šajensky * Cheyenne * Tsetsêhestâhese                           na'ëstse, neše, na'he, nève, nòho, naesòhto, nésohto, na’nòhto, sóohto, mâhtòhto ... ??
kríjsky * Cree * Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ                                          peyak, nišo, nisto, newaw, niyalan, nikotwas, niswas, niyananew, šank, mita ... ??
aztécky - nahuatl * Nahuatl * nāhuatl, mexìcatlàtōlli, mācēhuallàtōlli    ce, ome, yei, nahui, macuilli, chicuace, chicome, chicuei, chiconahui, mahtlactli ... macuilpohualli (5x20)
komančsky * Comanche                                                         sumu, wahaatu, pahiitu, hayarokwetu, mo'obetu, naabaitu, taatsukwitu, namewatsukwitu, wumhinatu, suumaru ... ?
ute, jutština * Ute * paiute                                                   suuwis, waayini, payini, whchuwini, manïgini, navayini, navaykyavayini, wáwhchuwini, suwarogomsuwini, togomsuwini ... ?
                 AMERIND: Muscogean
Creek                                                                                               hvmken, hokkolen, tuccenen, osten, cahkepen, ...????
Miccosukee                                                                                      lhaamin, toklan, tocciinan, ostaakan, cahappaskan ...????
                 AMERIND: Aymara * Ajmarské jazyky
ajmarsky * Aymara * aymar aru                                                        maya, paya, quimsa, pusi, phesqa, sojhta, paqallqo, quimsaqallqo, llätunca, tunca ... ??
                 AMERIND: Tupian * Tupíjské jazyky
guaraní * Guarani * Avañe'ẽ                                                               peteî, mokôi, mbohapï, irundï, po, poteî, pokôi, poapï, porundï, popá ... ??
                AMERIND: Andean-Equatorial * Andsko-ekvatoriální jazyky
kečuánsky * Quechua * runa simi                                                    huk, iskay, kinsa, tawa, pisqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka ... pachak 
                Eskimo-Aleut * Eskymácko-aleutské jazyky
inuktitut * Inuit * ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut            atausiq, marruuk, pingasut, sitamat, tallimat, arvinilik, 
marruungnik arvinilik, pingasunik arvinilik, qulingiluat, qulit ... avatit tallimat (20x5)
                 Niger-Congo * Nigerokonžské jazyky
jorubsky * Yoruba * Yorùbá                                                            ikan, meji, meta, merin, marun, mefa, meje, mejo, mesan, mewa ... ogorun
akansky/twisky * Akan/Twi                                                            baako, abien, abiesa, anan, anum, asia, ason, awotwe, akron, ??? ... ???
fulbsky * Fulfulde-Pular-Fula * fulfulde-pulaar-fula                       go’o, ɗiɗ-, tat-, nay-, jow-, joweego’o, joweeɗiɗ-, joweetat-, joweenay-, sappo ... ??
wolofsky * Wolof * Wolof                                                              benna, ñaar, ñetta, ñenent, juróom, juróom benna, juróom ñaar, juróom ñetta, juróom ñenent, fukka ... ??
lingalsky * Lingala * lingála                                                             moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, nsanbo, mwambe, limbwa, jomi ... ??
šonsky * Shona * ChiShona                                                             motsi, piri, tatu, china, shanu, tanhatu, chinomwe, rusere, pfumbambwe, gumi ... ??
tumbuksky * Tumbuka * ChiTumbuka       moza, bili, tatu, nayi, nkondi/nkonde, nkonde na kamoza, nkonde na tubili, nkonde na tutatu, nkonde na tunayi, khumi ...??
svahilsky * Swahili * Kiswahili                                                         moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi ... mia
xhosky * Xhosa * IsiXhosa                                                             nye, mbini, ntatu, ne, hlanu, thandathu, sixhenxe, bhozo, lithoba, lishumi ... ikhulu 
zulusky * Zulu * IsiZulu                                                                  kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi ... ikhulu
-- (not classified, possibly Niger-Congo?:)
dogonsky * Dogon                                                                           túrú, lěy, tà:lí, năyn, nŭ:yn, kúréy, sóyn, gá:rà, lá:rà, pέ:rú ... zàŋgú
                 Australian Aboriginal languages * Australské původní jazyky
arrernte * Arrernte                                                                          anyente, ..., ...., atherramatherre
warlpiri (tradiční číslovky) * Warlpiri (old numerals)                         činta/yangarlu (1), čirama (2), čirama-činta (3), čiramamakari-čiramamakari (4), wirkadu/mankurpa (several/několik),                                                                                                              panu (mnoho/many)
warlpiri (nové číslovky) * Warlpiri (new numerals)                             činta (1), čirrama (2), mankurpa/wirkadu (3), mirdi/murntu (4), rdaka(pala) (5), čika(pala) (6), wirlki(pala) (7),                                                                                                                          milpa(pala)/mapurlu (8), narntiki(pala)/kartaku (9), karlarla(pala) (10)

POZN./NOTE:
Přepis nelatinských písem do češtiny, jazyky používající latinku jsou tučně v originálu bez přepisu výslovnosti, jazyky s jiným písmem netučně přepsány do češtiny dle jejich výslovnosti.
Transcription of pronounciation from non-Latin scripts is usually Czech: C - English sound "TS", CH - "(K)H", Š - "SH", Č - "CH". Own LATIN SCRIPT bold, non-LATIN with transcription not in bold.

Odkazy na číslovky v různých jazycích: