Jak počítat od 1 do 10 v mnoha jazycích? * How to count 1 to 10 in many languages?
Podobné nejen v indoevropských jazycích a proto pravděpodobně velmi stará slova. Similar not just in Indoeuropean languages and so probably very old words.
********************************************************************************************************************************************************************
Číslovky se zachovaly dodnes v mnoha jazykových skupinách s méně změnami vůči svým tvarům z pradávné minulosti, než je tomu u většiny jiných slov. Často jde o slova stará nejméně mnoho desítek tisíc let. To, co tedy uvidíte dále na této stránce, je vlastně něco jako archeologická lingvistická památka. Další příklady najdete v kapitole Slova jako svědkové minulosti mé nové knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků. A také na dalších stránkách jazykového okénka tohoto webu.

JAZYK * LANGUAGE * (autonym)                          1,   2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  ...  100

praindoevropsky * Proto-Indo-European                                           *oynos/sem, *duwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *sweks, *septm, *októ, *newn, *dekm ... *kmtom                             
prasemitsky * Proto-Semitic                                                             *ʼaḥad, *ṯin-ān, *ṯalāṯ-, *ʼarbaʻ-, *ḫamš-, *šidṯ-, *šabʻ-, *ṯamāniy-, *tišʻ-, *ʻaśr- ... me'at?
prauralsky (praugrofin.)* Proto-Uralic (P-Finnougric)  *ükẹ, *kẹkta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, *üktẹksä/okms*loke/kymene/das ... *śata
praaltajsky * Proto-Altaic                                                                 *bi̯uri, *p-ioke, *u-lu/i-lu, *toy, *t-u, *nu/ngu, *nadi/ngadi, *ča/sa, *k-eg-, *tiobe/čiobe  ... *namo/ngamo
praturkicky*Proto-Turkic                                                                  *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš, *altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ
praaustronésky * Proto-Austronesian                                                *isa/asa, *du(s)a, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus
prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                    *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????
prajaponsky * Proto-Japanese * ?                                                      *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua
pradrávidsky * Proto-Dravidian                                                          *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút
prakartvelsky * Proto-Karthvelian                                                      *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-, *ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-
prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                                *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

                  Indo-European - Slavic * Indoevropské jazyky - Slovanská větev
česky * Czech * česky                                                                     jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset ... sto
slovensky * Slovak * po slovensky                                                    jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať ... sto
polsky * Polish * po polsku                                                                jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ... sto
hornolužickosrbsky * Upper Sorbian * hornjoserbsce                           jedyn, dvaj, tři, štyri, pjeć, šěść, sydom, wosom, dźewjeć,  dźesać ... sto
dolnolužickosrbsky * Lower Sorbian * dolnoserbsky                             jaden, dwa, tśi, styri, pěś, šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś ... sto
ukrajinsky * Ukrainian * українська мова                                         odyn, dva, try, čotyry, p'jať, šisť, sim, visim, dev'jať, desjať ... sto
rusínsky * Rusyn * русиньска бесїда                                                jeden, dva, try, štyry, pjať, šisť, s'im, visem, devjať, des'ať ... sto
bělorusky * Belorussian * беларуская                                                adzin, dva, try, čatyry, pjac', šesc', sjem, vosjem, dzevjac', dzesjac' ... sto 
rusky * Russian * по-русски                                                              aďin, dva, tri, četyre, pjať, šesť, sjem', vosem, děvjať, děsjať ... sto
slovinsky * Slovenian * slovenski                                                       en (eden), dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto
chorvatsky/srbsky * Croatian/Serbian * hrvatski/srpski                 jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset ... sto
bulharsky * Bulgarian * български                                                     edin, dva, tri, četiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto
makedonsky * Macedonian * македонски                                           eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet, deset ... sto
staroslověnsky * Old Church Slavonic * Словѣньскъ                          jedin', dva, trije, četiri, pęť, šesť, sedm', osm', devęť, desęť ... s-to
praslovansky * Proto-Slavic                                                               *edin-, *d-va, *tr-je, *č-tyre, *pęť, *šesť, *sedm', *osm', *devęť, *desęť ... s-to
                  Indo-European - Baltic * Indoevropské jazyky - Baltská větev
litevsky * Lithuanian * lietuviškai                                                       vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt ... šimtas
lotyšsky * Latvian * latviešu                                                               viens, divi, trīs, četri, pieci, šeši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit ... simts
sudavsky * Sūdavian * sūdaviskai                                                       ainas, dvai, trīs, keturis, penkis, vušas, septinis, astōnis, nevinis, desimtis ... simtan
staroprusky * Old Prussian * prūsiska                                                ains, dwai, trīs?, ketturi-?, penki-?, ussi-?, septinni-?, astōni-?, newīni-?, dessimts ... sīmt-?
                  Indo-European - Germanic * Indoevropské jazyky - Germánská větev
anglicky * English                                                                              one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ... hundred
německy * German * Deutsch                                                            eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ... hundert
lucembursky * Luxembourgish * Lëtzebuergesch                               eent, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs, siwen, aacht, néng, zéng ... honnert 
nizozemsky * Dutch * Nederlands                                                      eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien ... honderd
afrikánsky * Afrikaans                                                                       een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien ... honderd
západofrísky * (West) Frisian * Frysk                                               ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis,  sân, acht, njogge, tsien ...  hûndert
švédsky * Swedish * svenska                                                              en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åta, nio, tio ... hundra
dánsky * Danish * dansk                                                                     en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti ... hundrede
norsky * Norwegian * norsk (bokmål)                                                  en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti ... hundre
islandsky * Icelandic * íslenska                                                          einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu ... hundrað
jidiš * Yidish * ייִדיש (jidiš)                                                                   eyns, tswey, dray, fir, finf, zeks, zibn, acht, nayn, tsen ... hundert
pragermánsky * Proto-Germanic                                                        *ainaz, *twôu, *þrejiz, *fedwôr(iz), *femfi, *sehs, *sebun(þ), ahtôu, newun(þ), tehun(þ) ... hunda(n) 
staroanglicky * Ænglisc                                                                      ān, tweġen, þrīe, fēower, fīf, seox, seofon, eahta, nigon, tīen ... hundtēontiġ
gótsky * Gothic * (gutiska razda)                                                         ains, twai, threis, fydwor, fimf, saíhs, sibun, ahtau, niun, taíhun ... hunda
starohornoněmecky * Old High German * ((Althochdeutsch))                 ein, zwēne/zwā/zwei, drī/driu/drīo, fior, fimf, sëhs, sibun, ahto, nihun, zëhen ... hunt (zëhanzug)
                  Indo-European - Romance * Indoevropské jazyky - Románská větev
italsky * Italian * italiano                                                                     uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ... cento
sardinsky * Sardinian * sardu                                                              unu, duos, tres, bàtoro, chimbe, ses, sete, oto, noe, deghe ... chentu
korsicky * Corsican * corsu                                                                unu, dui, trè, quattru, cinque, séi, sétte, óttu, nóve, déce ... cèntu
furlansky * Friulian * furlan                                                                  un, doi, trê, cuatri, cinc, sîs, siet, vot, nûf, dîs ... cent
španělsky * Spanish * español                                                             uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nove, diez ... cien
katalánsky * Catalan * català                                                              u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu ... cent 
francouzsky * French * français                                                          un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ... cent
provensálsky * Franco-Provençal/Arpitan * francoprovençâl/arpetan      un, dos, tres, quatre, cinc, sièis, sèt, uèit, nòu, dix ... cent
portugalsky * Portuguese * português                                                 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cem/cento
rumunsky * Rumanian * română                                                           unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece ... sută 
rétorománsky * Romansh * Rumantsch                                              in, dus, trais, quatter, tschintg, sis, set, otg, nov, diesch ... tschient 
galicijsky * Galician * galego                                                              un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cen
oskánsky * Oscan * osco                                                                    uinus, dus, tris, petora, pompe, sehs, seften, ufto, nuven, deken ... ?
umbrijsky * Umbrian * ikuvins                                                            uns, tuf, trif, petur, pumpe, sehs, ?, ?, nuvim, desem ... ? 
latinsky * Latin * latina                                                                       ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem ... centum
                  Indo-European - Celtic * Indoevropské jazyky - Keltská větev
velština * Welsh * Cymraeg                                                               un, dau, tri, pedwar, pum(p), chwe(ch), saith, wyth, naw, deg ... cant
bretonština * Breton * Brezhoneg                                                        unan, daou, tri, pevar, pemp, c'hwec'h, seizh, eizh, nav, dek ... kant
kornština * Cornish * Kernowek                                                          onan, dew, tri, peswar, pymp, hwegh, seyth, eth, naw, deg ... kans
irština * Irish Gaelic * Gaeilge                                                             aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich ... céad
manština * Manx * Gaelg                                                                   un/nane, jees/da, tree, kiare, queig, shey, shiaght, hoght, nuy, jeih ... keead
skotská gaelština * Scottish Gaelic * Gàidhlig                                     aon, dà, trì, ceithir, còig, sia, seachd, ochd, naoi, deug ... ceud
galsky * Gaulish * ?                                                                           oino, do, tri, petor, pempe, suekos, sechtam, ochtu, nau, dekam ... kant
protokeltsky * Proto-Celtic * ?                                                            oinos, dwai, treis, kwetweres, kwenkwe, sweks, sechtam, ochtu, nowam, dekam ... kantom 
                  Indo-European - Indo-Iranian * Indoevropské jazyky - Indoíránská větev     
hindsky * Hindi * (hindí) + urdsky * Urdu * (urdu)                                   ék, dó, tín, čár, pándž, če, saát, áth, nau, das ... sau
bengálsky * Bengali * (bengálí)                                                             ék, dui, tin, čár, panč, čhoy, sát, áth, noy, doš ... šo
pandžábsky * Punjabi * (pandžábí)                                                       ikk, dó, tinn, čár, pandž, čhe, satt, ath, naum, das ... sau
maráthsky * Marathi * (marāṭhī)                                                            ek, don, tín, čár, páč, sahá, sát, áth, naú, dahá ... šambhar
gudžarátsky * Gujarati * (gudžarátí)                                                      ek, be, tra, čár, pánč, čhá, sát, áth, nav, das ...
romsky * Roma * Romani                                                                    jekh, duj, trin, štar, pandž, šov, echta, ochto, eňa, deš ... šel
konkansky * Konkani * (kōṅkaṇī)                                                          ek, don, tin, čear, panč, sov, saath, ath, nov, dha ... šembor
orijsky / urijsky * Oriya * (oṛiā)                                                              ek, du'i, tini, čári, pánč, čaá, sát, áth, naa, dás ... s-he
bhodžpúrsky * Bhojpuri * (bhodžpúrí)                                                    ék, dui, tín, čári, pánč, čé, sát, áth, nao, das ... ????
maithilsky * Maithili * (maithilí)                                                             ek, du, tin, čari, panč, č-, sat, at, n-, d-s ... s-
sindhsky, Sindhi, (sindhí)                                                                    hiku, ba, ti, čare, pandža, čaha, sata, atha, nava, dasa ... sao
asámsky * Assamese * (Ôxômiya)                                                       ek, dui, tini, sári, pánč, soy, xaat, áth, no, doh ... ša
nepálsky * Nepali * (nēpālī)                                                                  ek, dui, tin, čar, pánč, čha, sat, áth, nau, das ... saya
sinhálsky * Sinhalese * (sinhala)                                                          eka, deka, tuna, hatara, paha, haya, hata, ata, navaya, dahaya ... sīya
sanskrt * Sanskrit * (sanskrtam)                                                          eka, dva, tri, čatur, paňča, šaš, sapta, ašta, nava, daša ... šata 
persky * Persian * فارسی (farsí)                                                            yek, do, seh, čahár, pandž, šeš, haft, hašt, noh, dah ... sad
tádžicky * Tajik * Тоҷикӣ (todžikí)                                                       yak, du, se, čor/čahor, pandž, šaš, haft, hašt, núh, dah ... sad 
kurdsky * Kurdish * kurdî                                                                    yek, du, se, čuar, pendž, šaš, haut, hašt, no, da ... sad
osetsky * Ossetian * Ирон (iron)                                                         iu, dluuä, ärtä, tsippar, fondz, äkhsäz, avd, ast, farast, däs ... sädä
paštunsky * Pashto * پښتو (paštó)                                                        yau, dva, dri, tsalór, pindza, špág, óva, ata, na, las ... sel       
avestánsky * Avestan * Avestani                                                         aeva-, dva-, thri-, čathwárá, paňča, chšvaš, hapta, ašta, nava, dasa ... sata 

                  Indo-European - Other * Indoevropské jazyky - Jiné
řecky * Greek * Ελληνικά                                                                      éna, dío, tría, téssera, pénde, éksi, eptá, októ, enéa, déka ... ekató
starořecky * Ancient Greek * Ἑλληνική (ellinikí)                                  én, dío, tría, téttara/téssara, pénta, éks, eptá, októ, ennéa, déka ... ekatón
protohelénsky * Proto-Hellenic                                                            *hens, *dúwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *hwéks, *heptə́, októ, *ennewə, *dékə ... ???
arménsky * Armenian * Հայերեն                                                          mek, yerkus, yerek, čors, hing, vers, yot, ut, ínae, tas ... haryur
albánsky * Albanian * shqip                                                                  një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë ... njëqind
chetitsky * Hittite * (nešili)                                                                 *as/*ánt-, da-, trias, meiu-, panta, ????, šipta, ????, ????, ???? ... ????     
tocharsky (A)* Tocharian A*?                                                              sas, wu, tre, stwar, pän, sëk, spät, okät, nu, säk ... känt          
                 Afroasiatic - Semitic * Afroasijské - Semitské jazyky
arabsky * Arabic * العربية (al-arabīya)                                                       wahíd, ithnáni, thalátha, arba'a, chamsa, sitta, sab'a, thamanía, tis'a, 'ašara ... mi'a
maltsky * Maltese * malti                                                                        wieħed, tnejn, tlieta, erbgħa, ħamsa, sitta, sebgħa, tmienja, disgħa, għaxra ... mija
hebrejsky * Hebrew * עברית                                                                     echad, šnayim, šlošaarba'a, chamiša, šiša, šiv'a, šmona, tiš'a, 'assara ... mea
amharsky * Amharic * አማርኛ                                                                     and, hulet, sost, arat, amist, sidist, sebat, simint, zetegn, asir ... meto
fénicky * Phoenician * ?                                                                           ahad, šenam, šalaš, ar-b, chamiš, šis, šeb, sahamane, tiš, aš-r ... ?
aramejsky * Aramaic/Syriac * ܐܪܡܝܐ (arāmāyā)                                       chad, trayn, tlátha, arbá'a, chameša, ištha, šub'a, temániya, tiš'a, as'ra ... ????
akadsky/asyrsky/babylónsky*Akkadian/Assyrian/Babylonian*(akkadû)   išten, šina, šalaš, erbe, chamiš, šiššu, sebe, samane, tiše, ešer ... me'at
                 Afroasiatic - Old Egyptian * Afroasijské - Staroegyptština
staroegyptsky/Old Egyptian/?                                                                 wa, šnw(a)y, ch-m-t, f-d-w, díw, sís, sefecho, h-m-n, p-s-d, m-d ... šent
                  Afroasiatic - Cushitic * Afroasijské - Kušitské jazyky
somálsky * Somali * Soomaaliga                                                               kow, laba, saddex, afar, shan, lix, todobo, siddeed, sagaal, toban ... boqol
                 Afroasiatic - Berber * Afroasijské - Berberské jazyky
berbersky * Berber/Amazight * tamazight                                              yan, sin, krad, kkuz, semmus, sedis, saa, tam, tza, mraw ... timidi
                  Afroasiatic - Chadic * Afroasijské - Čadské jazyky
hausky * Hausa * Hausa (حَوْسَ)                                                            daya, biyu, uku, hudu, biyar, shidda, bakwai, takwas, tara, goma ... dari
                  Uralic - Finnougric * Uralské - Ugrofinské jazyky
maďarsky * Hungarian * magyarul                                                       egy, kettö, három, négyöt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz ... száz
mansijsky/vogulsky * Mansi/Vogul * мāньси (mānsi)                           akva, kityg, chúrum, nyla, at, chót, sát,  ňololov, ontəllov, lov ... sat
finsky * Finnish * suomi                                                                      yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen ... sata  
estonsky * Estonian * eesti                                                                 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme ... sada
võrsky, Võro, võro                                                                              ütś, katś, kolm, neli, viiś, kuuś, säidse, katõsa, ütesä, kümme ... sada
vepština * Veps * vepsä                                                                      üks', kaks', koume, neľľ, viž, kuz', seičeme, kahesa, ühesa, kümne ... sada
sámsky (laponsky, sev.) * Sami (Lapp, Nrth.)* sámegiella (davvisám.)   okta, guokte, golbma, njeallje, vihtta, guhtta, čieža, gávcci, ovcci, logi ... čuođi
komi * Komi * коми (komi)                                                                   ötyk, kyk, kuim, njoľ, vit, kvať, sizim, kykjamys, ökmys, das ... sjo
marijsky * Mari * mari                                                                          ükte, kokət, kumətnələt, wizət, kuðət, šəmət, kandaš(e), indeš(e), lu ... ????
mokša * Moksha (Moksha Mordvin) * мокшень (mokšeň)                    fkä, kaftə, kolmə, nilä, vetä, kotə, sisäm, kafksə, veçksə, keməń ... ????
erzjansky * Erzya (Erzya Mordvin) * эрзянь кель (erzjaň kel)                 vejke, kavto, kolmo, niĺä, veťe, koto, śiśem, kavkso, vejkse, kemeń ... ????
udmurtsky * Udmurt * Удмурт (udmurt)                                              odük, kyk, kuyň, ňyľ, viť, kuať, syzjym, ťjamys, ukmys, das ... sju                                
livonsky * Livonian * līvõ kēļ (-2013)                                                     ikš, kakš, kuolmnēļavīž, kūž, seis, kōdõks, īdõks, kim ... ????
protougrofinsky * Proto-Finno-Ugric                             *üke, *kekta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/Säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, ükteksä/okms, *loke/kymene/das ... śata
                  Possibly Altaic - Japanese * Altajské - Japonština
prajaponština * Proto-Japanese * ?                                                       *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua
stará japonština*Old Classical Japanese*(kobun, bungo)                        pitö, puta/pwoka, mi/urufu, yö, itu, mu, nana, ya, kokono, töwo ...  mwomwo
japonsky * Japanese * 日本語 (nihongo)                                                hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, ... momo
(sinojaponsky/Sino-Japanese/On yomi)                                                 iči, ni, san, ši, go, roku, šiči, hači, ku, džú ... hyaku
okinawsky - šuri * Okinawan - Shuri * (učina guči - šuri)                         tii či, taa či, mii či, yuu či, iči či, muu či, nana či, yaa či, kuku nuči, tuu ... hyaa ku
                  Possibly Altaic - Korean * Altajské - Korejština
korejsky * Korean * 한국말 (hangungmal)                                              hana, tul, set, net, ta-seot, yeoseot, ilgop, yeodeol, ahop, yeol ... on 
                  Possibly Altaic - Ainu * Altajské - Ainu
ainu * Ainu                                                                                          sinep, tup, rep, inep, asiknep, iwanpe, arwanpe, tupesanpe, sinepesanpe, wanpe ... asikne hotnep (5x20)
                  Altaic - Mongolian * Altajské - Mongolské jazyky
mongolsky * Mongolian * Монгол                                                          neg, hoyer, gurban, derben, taben, zurgaan, doloon, naymen, yesen, arben ... zuun
burjatsky * Buryat * буряад                                                                 negen, hoyor, gurban, dürben, taban, zurgaan, doloon, nayman, yühen, arban ... ????
kalmycky * Kalmyk * Хальмг (chaľmg)                                                  negn, hoyr, gurvn, dervn, tavn, ??, dolan, ??, ??, arvn ... zun         
                  Altaic - Turkic * Altajské - Turkické jazyky
turecky * Turkish * Türkçe                                                                    bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ... yüz
ázerbájdžánsky * Azerbaijani * Azərbaycanca                                       bir, iki, üç, dörd, beşaltı, yeddi, sekkiz, dokkuz, on ... yüz
turkmensky * Turkmen * Türkmençe                                                      bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on ... ýüz
krymskotatarsky * Crimean Tartar * qirimtatarca                                 bir, eki, üç, dört, beşaltı, yedi, sekiz, doquz, on ... yüz
kazašsky * Kazakh * Қазақша                                                                 bir, eki, üš, tört, besalty, žety, segyz, togyz, on ... žüz
kyrgyzsky * Kyrgyz * Кыргызча                                                            bir, eki, üč, tört, beš, alty, žety, segiz, toguz, on ... žüz
jakutsky (sacha) * Sakha, Yakut * cаха тыла (sacha tyla)                     biir, ikki, üs, tüört, bies, alta, sette, ağyz, toğus, uon ... syys
karačajevo-balkarsky* Karachay-Balkar * Къарачай-малкъар               bir, eki, üč, tört, bešalty, džety, segiz, toğuz, on ... džüz
tatarsky * Tartar * Татарча                                                                   ber, ike, öç, dürt, bişaltı, cide, sigez, tuğız, un ... yöz
baškirsky * Bashkir * Башҡортса                                                            ber, ike, ös, dürt, biš, altï, yete, higez, tuğïz, un ... yöz
uzbecky * Uzbek * Oʻzbekcha/ўзбекча (ozbekča)                                  bir, ikki, uč, to'rt, beš, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n ... yuz
ujgursky * Uyghur * ئۇيغۇرچە (ujgurče)                                                     bir, ikki, üč, töt, beš, alte, yette, sekkiz, toqquz, on ... yüz
čuvašsky * Chuvash * Чӑвашла (č-vašla)                                                 pěrre, ikkě, viššě, tyavatte, pillyek, ulte, šiččye, sakker, tehher, vunne ... šier
tuvinsky * Tuvan * Тыва дыл (tyva dyl)                                                 bir, iyi, üš, dört, beš, aldy, čedi, ses, tos, on ... čüs 
proto-turkicky*Proto-Turkic*(?)                                                           *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš*altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ

                  Sinotibetan * Tibetočínské jazyky
čínsky * Chinese * 中國語文 (čung-kuo yú-wen)                                          à(r), sān, s, wŭliù, č(ch), pā, džiŭ, š ... paˇi
    kantonsky (dialekt čínštiny) * Cantonese / Yue Chinese * 粵語 (jỳt jý)       yat, yῑ, sām, sey, 'n(g), luk, tsat, bāt, gau, sap ... bā(k)
tibetsky * Tibetan * བོད་སྐད                                                                            gcig, g-nyis, gsum, bzhi, lnga, drug, bdun, brgyad, dgu, bcu, ... brgya
barmsky * Burmese * (myanma bhasa)                                                        ti, ni, tou, lí, n(g)áča, khun-ni, ši, kou, tasé ... 
proto-sinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                          *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

Kartvelian * Kartvelské jazyky
gruzínsky * Georgian * ქართული ენა (kartuli ena)                                erti, ori, sami, otchi, chutiekvsi, šwidi, rva, tschra, ati ... asi
proto-kartvelsky * Proto-Karthvelian                                                *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-*ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-

                  Austronesian * Austronézské jazyky
malajsky * Malay * Bahasa Melayu                                                       satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, lapan, sembilan, sempuluh ... ratus
indonésky * Indonesian * Bahasa Indonesia                                         satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, delapan, sembilan, sepuluh ... ratus
malgašsky * Malagasy * Malagasy fiteny                                              iray, roa, telo, èfatra,  dimy, ènina, fito, valo, sivy, folo ... zato
havajština * Hawaiian * ʻŌlelo Hawaiʻi                                                 'ekahi, 'elua, 'ekolu, 'ehā'elima, 'eono, 'ehiku, 'ewalu, eiwa, umi ... (ho῾okahi) haneli
tahitsky * Tahitian * Reo Mā'ohi, Reo Tahiti                                       hō'ē, piti, toru, maha, pae, ono, hitu, va'u, iva, hō'ē 'ahuru ... hanere
naursky * Nauruan * Dorerin Naoero                                                   aiquen/ion, aro, aiju, aeoq, aijimo, año, aeiu, aoju, ado, ata ... aibu
tagalogsky * Tagalog * Tagalog                                                            isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu ... isang daan
proto-malajsko-polynésky * Proto-Malayo-Polynesian                           *əsa, *duha, *təlu, *əpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *hiwa, *puluq ... Ratus
proto-austronésky * Proto-Austronesian                                            *əsa/isa/asa, *duSa, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus
                  North Caucasian * Severokavkazské jazyky
abcházsky * Abkhazian * Аҧсшәа (apsšea)                                        aky, üba, chpa, pš'ba, chuba, fba, bižba, ába, žuba, žuaba ... šuky
čečensky * Chechen * Нохчийн (nochčijn)                                        cch'a', ši', kcho', di', pchi, jalch, vorch, barch, iss, itt ... ble
avarsky * Avar * Авар (avar)                                                              tso, k-igo, lab-go, unk'o, šugo, anl-go, ank-go, mik-go, ič-go, ants-go ... nusgo
lezginsky * Lezgic * Лезги (lezgi)                                                       sad, kwed, pud, k'ud, vad, rugud, irid, myžyd, k'yd, ts'ud ... viš
                  Basque * Baskičtina
baskicky * Basque * Euskara                                                            bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar ... ehun 
prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                    *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????                           
                  Tyrsenian/Tyrrhenian * Tyrhénské jazyky
etrusky * Etruscan * mechl Rasnal                                                    thu, zal, ci, huth, mach, śa, semph, *cezp, nurph, śar ... *masu (?)
                  Sumerian * Sumerština
sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue)                diš, min, eš, limmu, ia, aš, imin, ussu, ilimmu, u ... ?
                  Austrasian * Austroasijské jazyky
vietnamsky * Vietnamese * tiếng Việt                                                
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười ... trăm
khmersky (kambodžsky) * Khmer * ភាសាខ្មែរ (pheasaeakhmer)         muəy, pī, bəy, buən, pram, pram muəy, pram pī, pram bəy, pram buən, dop ... muəy roy
                 Tai-Kadai * Tajsko-kadajské jazyky
thajsky * Thai * ภาษาไทย                                                                  nóng, song, sam, si, ha, hok, džet, pet, kao, sib ... roi
laosky * Lao * ພາສາລາວ (phasa lao)                                                   nyng, sööng, saam, sii, haa, hok, čet, pëët, kao, sip ... loi
                 Dravidian * Drávidské jazyky
telugsky * Telugu * (telugu)                                                               okaṭi, reṇḍu, mūḍu, nālugu, ayidu, āru, ēḍu, enimidi, tommidi, padi ... vanda
tamilsky * Tamil * (thamizh)                                                              onru, irantu, munru, nánku, aintu, āru, ēlu, ettu, onpatu, pattu ... nūru
kannadsky *Kannada * (kannada)                                                      ondu, ēraḍu, mūru, nālku, aydu, āru, ēlu, ēṇṭu, ombattu, hattu ... nūru
malajalámsky * Malayalam * (malayalam)                                          onn-, rend-, mūnn-, nāl-, aňdž-, ár-, éľ-, ett-, onpat-, patt- ... núr-
proto-drávidsky * Proto-Dravidian                                                     *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút
                 NA DENE: Athabascan * Athabasko-eyacké jazyky
navažsky * Navajo - Navaho * Diné bizaad                                        
tʼááłáʼí, naaki, tááʼ, dį́į́ʼ, ashdlaʼ, hastą́ą́, tsostsʼid, tseebíí, náhástʼéí, neeznáá ... neeznádiin
(západo)apačsky * (W.) Apache * Nnee biyati                                    dałaa, naki, táági, dįį'i, ashdla'i, gostán, gots'idi, tsebíí,
ngóst'áí, goneznán ... túúh

                 AMERIND: Siouan-Catawban * Siusko-katobské jazyky
lakotsky * Lakota * Lakota (Lakȟól'iyapi)                                            waƞží, núƞpa, yámni, tópa, záptaƞ, šákpe, šakówiƞ, šaglóǧaƞ, napčiyunka, wikčémna ... opáwiŋǧe
omaha+ponca * Omaha + Ponca * Umoⁿhoⁿ - Paⁿka                              win, thónba, thabthín, duba, saton, shape, pethónba, pethábthin, shonka, gthéba ... gthébahíwin
jazyk Vran * Crow language * Apsáalooke aliláau                                hawáta, dúupa, dáawii, shoopá, chiaxxú, akaawá, sáhpua, dúupahpi, hawátahpi, pilaká ... pilak-isá
jaz. Iowa, Missouria, Otoe * Chiwere * 
Báxoje-Jíwere-Ñútˀachi        iyąnki, nuwe, danyi, dowe, thatan, sagwa/šákwe,sahma/šáhmangrerábri, sanke, grebran ... grébran huya
                 AMERIND: Iroquoian * Irokézské jazyky
mohawksky * Mohawk * Kanien'kéha                                                  énska, tékeni, áhsen, kaié:ri, wiskià:ia’k, tsá:ta, sha’té:kon, tióhton, oié:ri ... énska tewen'niáwe 
čerokézsky * Cherokee * ᏣᎳᎩ (tsalagi)                                             sagwu, ta'li, tso'i, nvgi, hisgi, sudali, galigwogi, tsunela, sonela, sgohi ... sgohitsiqua
                 AMERIND: Algonquian * Algonkinské jazyky
černonožsky * Blackfoot * Siksiká                                                     ni’t, ist, nioókska, iiso (niisó), nisit(ó), náa, ihkitsik, náánisoyi, piihkssó, kiipó ... kiipíppo
                 AMERIND: Uto-Aztecan * Juto-aztécké jazyky
hopi * Hopi * Hopílavayi                                                                     suukya', lööyöm, pàayom, naalöyöm, tsivot, navay, tsange', nanalt, pevt, pakwt ... palotsikiv pakwt 
čejensky - šajensky * Cheyenne * Tsetsêhestâhese                           na'ëstse, neše, na'he, nève, nòho, naesòhto, nésohto, na’nòhto, sóohto, mâhtòhto ... ??
kríjsky * Cree * Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ                                          peyak, nišo, nisto, newaw, niyalan, nikotwas, niswas, niyananew, šank, mita ... ??
aztécky - nahuatl * Nahuatl * nāhuatl, mexìcatlàtōlli, mācēhuallàtōlli    ce, ome, yei, nahui, macuilli, chicuace, chicome, chicuei, chiconahui, mahtlactli ... macuilpohualli (5x20)
komančsky * Comanche                                                         sumu, wahaatu, pahiitu, hayarokwetu, mo'obetu, naabaitu, taatsukwitu, namewatsukwitu, wumhinatu, suumaru ... ?
ute, jutština * Ute * paiute                                                   suuwis, waayini, payini, whchuwini, manïgini, navayini, navaykyavayini, wáwhchuwini, suwarogomsuwini, togomsuwini ... ?
                 AMERIND: Muscogean
Creek                                                                                               hvmken, hokkolen, tuccenen, osten, cahkepen, ...????
Miccosukee                                                                                      lhaamin, toklan, tocciinan, ostaakan, cahappaskan ...????
                 AMERIND: Aymara * Ajmarské jazyky
ajmarsky * Aymara * aymar aru                                                        maya, paya, quimsa, pusi, phesqa, sojhta, paqallqo, quimsaqallqo, llätunca, tunca ... ??
                 AMERIND: Tupian * Tupíjské jazyky
guaraní * Guarani * Avañe'ẽ                                                               peteî, mokôi, mbohapï, irundï, po, poteî, pokôi, poapï, porundï, popá ... ??
                AMERIND: Andean-Equatorial * Andsko-ekvatoriální jazyky
kečuánsky * Quechua * runa simi                                                    huk, iskay, kinsa, tawa, pisqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka ... pachak 
                Eskimo-Aleut * Eskymácko-aleutské jazyky
inuktitut * Inuit * ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut            atausiq, marruuk, pingasut, sitamat, tallimat, arvinilik, 
marruungnik arvinilik, pingasunik arvinilik, qulingiluat, qulit ... avatit tallimat (20x5)
                 Niger-Congo * Nigerokonžské jazyky
jorubsky * Yoruba * Yorùbá                                                            ikan, meji, meta, merin, marun, mefa, meje, mejo, mesan, mewa ... ogorun
akansky/twisky * Akan/Twi                                                            baako, abien, abiesa, anan, anum, asia, ason, awotwe, akron, ??? ... ???
fulbsky * Fulfulde-Pular-Fula * fulfulde-pulaar-fula                       go’o, ɗiɗ-, tat-, nay-, jow-, joweego’o, joweeɗiɗ-, joweetat-, joweenay-, sappo ... ??
wolofsky * Wolof * Wolof                                                              benna, ñaar, ñetta, ñenent, juróom, juróom benna, juróom ñaar, juróom ñetta, juróom ñenent, fukka ... ??
lingalsky * Lingala * lingála                                                             moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, nsanbo, mwambe, limbwa, jomi ... ??
šonsky * Shona * ChiShona                                                             motsi, piri, tatu, china, shanu, tanhatu, chinomwe, rusere, pfumbambwe, gumi ... ??
tumbuksky * Tumbuka * ChiTumbuka       moza, bili, tatu, nayi, nkondi/nkonde, nkonde na kamoza, nkonde na tubili, nkonde na tutatu, nkonde na tunayi, khumi ... ??
svahilsky * Swahili * Kiswahili                                                         moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi ... mia
xhosky * Xhosa * IsiXhosa                                                             nye, mbini, ntatu, ne, hlanu, thandathu, sixhenxe, bhozo, lithoba, lishumi ... ikhulu 
zulusky * Zulu * IsiZulu                                                                  kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi ... ikhulu
                 Australian Aboriginal languages * Australské původní jazyky
arrernte * Arrernte                                                                          anyente, ..., ...., atherramatherre
warlpiri (tradiční číslovky) * Warlpiri (old numerals)                         činta/yangarlu (1), čirama (2), čirama-činta (3), čiramamakari-čiramamakari (4), wirkadu/mankurpa (several/několik),                                                                                                              panu (mnoho/many)
warlpiri (nové číslovky) * Warlpiri (new numerals)                             činta (1), čirrama (2), mankurpa/wirkadu (3), mirdi/murntu (4), rdaka(pala) (5), čika(pala) (6), wirlki(pala) (7),                                                                                                                          milpa(pala)/mapurlu (8), narntiki(pala)/kartaku (9), karlarla(pala) (10)

POZN./NOTE:
Přepis nelatinských písem do češtiny, jazyky používající latinku jsou tučně v originálu bez přepisu výslovnosti, jazyky s jiným písmem netučně přepsány do češtiny dle jejich výslovnosti.
Transcription of pronounciation from non-Latin scripts is usually Czech: C - English sound "TS", CH - "(K)H", Š - "SH", Č - "CH". Own LATIN SCRIPT bold, non-LATIN with transcription not in bold.

Odkazy na číslovky v různých jazycích: