í
Osobní zájmena v mnoha jazycích*Personal pronouns in many languages
Podobné nejen v indoevropských jazycích a proto pravděpodobně velmi stará slova. Similar not just in Indoeuropean languages and so probably very old words.
********************************************************************************************************************************************************************
My e-books 123+ Words from the Proto-World on Amazon in English (STONEHILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGECUT AXE SAWmore to come) look for common roots of the oldest words.
********************************************************************************************************************************************************************
JAZYK * LANGUAGE * (autonym)                            1sing (gen./obj.)    2s         3s       1plural   2p        3p             
       osobní zájmena                                                    já (mne)               ty       on, ona, ono my   vy     oni, ony, ona ... já jsem
       personal pronouns                                                I (me)             you          he, she, it    we   you    they          ... I am

Osobní zájmena (zejména ta ve významu JÁ, TY) se zachovala dodnes v mnoha jazykových skupinách s méně změnami vůči svým tvarům z pradávné minulosti, než je tomu u většiny jiných slov. Často jde o slova stará nejméně mnoho desítek tisíc let. To, co tedy uvidíte dále na této stránce, je vlastně něco jako archeologická lingvistická památka. Další příklady najdete v kapitole Slova jako svědkové minulosti knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků. A také na dalších stránkách jazykového okénka tohoto webu.

                    proto-languages * prajazyky                          
praindoevropsky * Proto-Indo-European                                        *'eǵ/egó/eghom (*me, *mene) - *tū, *Hom - (*so, *sá, *tod) --- *weies/nsmés - *yūs - (*toi, *tāi, *tā) ... egó esmi   
praaustronésky * Proto-Austronesian                                            *(w)aku - *kaw, *(ka)śu - *si-ia --- *(k)ita/(k)ami - *(ka)mu - *si-ida ... *(w)aku *wu(?)    
prasemitsky * Proto-Semitic                                                         *('an)āku/aniya (*-?) - *('an)ta/(an)ti (<-'anka),  - *su'a, si'a --- *niyaħnū/niyaħnā - antunū/antinā - sunū/sinā ... 'anāku ...
praberbersky * Proto-Berber                                                             *ənakkw - *kayy, *kamm - ? --- *na - *-tum- - ?  ... ənakkw ...    
pračadsky * Proto-Chadian                                                                 *ani - *kaki - ? --- *muni - *kuni - ?      
prakartvelsky * Proto-Karthvelian                                                      *me(n) - *si - ? --- čwe(n) - tkve(n) - ?
prauralsky (praugrofinsky)* Proto-Uralic (Proto-Finnougric)              *mE ( *mEn-) - *tE (*tEn-) - ? ---  *mE - *tE - ? 
praaltajsky * Proto-Altaic                                                                  *bi (*mi-n-, *ŋa) -  *si*t’i - ? --- *ba, *bu (obl.: *ma-n-, *mu-n-) - *t’a, *su - ?  
- praturkicky*Proto-Turkic                                                                 *bi (*män) - *si (obl.: sän) - ? --- *bi-ŕ - si-ŕ - ?
- pramongolsky*Proto-Mongolian                                                         *nama- - *či <. *t’i - ? --- (obl.: man-) - (obl.: tan-) - ? 
- prakorejsky*Proto-Korean                                                                 na*ŋa, *čĕ - ne < *na - ? --- ? - ne-huy - ?
- prajaponsky * Proto-Japanese                                                           *a < *ŋa, wa(re) - na(re) - ? --- ???
prabaskicky * Proto-Basque                                                                  *ni - hi - ? - gu - zuek - ?
pranilosaharsky * Proto-Nilo-Saharan                                                 *āɠ ā, *āh -  *īní - ? --- *ānà, *ám - *wém - ?     
prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                                 *ŋā , naŋ - *kw- - ? --- ? - ? - ?   
pradrávidsky * Proto-Dravidian                                                            *nyān*nīn - ? --- *nyām - *nīm - ?       
sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue)                ŋae , *m- - zae - ene (ane) --- ŋaene, mẽdẽ - zaene, mẽzẽ - enene (anene)
prajazyk Na-dené * Na-Dene proto-language                                      *chwī, *šwī - *ni - ? --- *na, *nu - *uch - ?
prajazyk Thai-Kadai * Thai-Kadai proto-language                                *k(a)u - *m(a)u - ? --- *rau, *tu - *miŋ, *suu - ?
prajazyk algický * Algic proto-language                                               *n-/*-n/*-k - *-t/*-m/* - ? --- *nān - *wāw - ?
praaustralština * Proto-Australian                                                       *ŋa - ŋin - ? --- ŋali / ŋay - nhurra - ?
prajazyk trans-novoguinejský - Trans New Guinean proto-language     *na - *ka - ? --- *ni - *ki - ?
prabantuština - Proto-Bantu                                                                 *ni (*me) - u (obj.: ku) - ? --- *tu/*s- - *n-/*mu - ?
prakhoisanština - Proto-Khoisan                                                            *m- (*ŋ-) - *a - ? --- *e / *m- - *-u - ?

                  Indo-European - Slavic * Indoevropské jazyky - Slovanská větev
česky * Czech * česky                                                                       (mne) - ty - on, ona, ono --- my - vy - oni, ony, ona ... já jsem                     
slovensky * Slovak * po slovensky                                                     ja (mňa) - ty - on, ona, ono --- my - vy - oni, ony ... ja som
polsky * Polish * po polsku                                                                  ja (mnie) - ty - on, ona, ono --- my - wy - oni, one ... ja jestem
hornolužickosrbsky * Upper Sorbian * hornjoserbsce                              ja (mnje) - ty - wón, wona, wono --- my - wy - woni, wone ... ja sym 
dolnolužickosrbsky * Lower Sorbian * dolnoserbsky                               ja (mnjo) - ty - won, wóna, wóno --- my - wy - wóni ... ja som              
ukrajinsky * Ukrainian * українська мова                                          ja (mene) - ty - vin, vona, vono --- my - vy - vony ... ja ... (ja je)        
rusínsky * Rusyn * русиньска бесїда                                                 ja (mene) - ty - vin, ona, ono --- my - vy - ony ... ja jem
bělorusky * Belorussian * беларуская                                                 ja (mjane) - ty - jon, jana, jano --- my - vy - jany ... ja ... (ja josc')
rusky * Russian * по-русски                                                               ja (meňja) - ty - on, oná, onó --- my - vy - oni ... ja (ja jesť)                      
slovinsky * Slovenian * slovenski                                                         jaz (mene) - ty - on, ona, ono --- my - vi - oni, one, ona ... jaz sem                    
chorvatsky/srbsky * Croatian/Serbian * hrvatski/srpski                  ja (mene) - ti - on, ona, ono --- mi - vi - oni, one, ona ... ja sam
bulharsky * Bulgarian * български                                                     az (mene) - ty - toj, tja, to --- nije, vije, te ... az s-m
makedonsky * Macedonian * македонски                                           jas (mene) - ty -  toj, taa, toa --- nije, vije, tije ... jas sum                               
staroslověnsky * Old Church Slavonic * Словѣньскъ                          azъ (mene) - ty - jь, ja, je (onь, ona, ono) --- my - vy - ji, ja, ję (oni, ony, ona) ...  azъ esmь 
praslovansky * Proto-Slavic                                                               azъ (mene) - ty (dual: va) - onь, ona, ono --- my - vy - oni, ony, ona ... azъ esmь
                  Indo-European - Baltic * Indoevropské jazyky - Baltská větev
litevsky * Lithuanian * lietuviškai                                                        (manęs) - tu - jis, ji --- mes - jūs - jie, jos ... aš esu             
lotyšsky * Latvian * latviešu                                                               es (mans) - tuviņš, viņa ---   mēs - jūs - viņi, viņa ... es esmu
sudavsky * Sūdavian * sūdaviskai                                                       as (men/min) - tu - tanas, tana --- mes - jūs - tanai, tanos ... as asmu
staroprusky * Old Prussian * prūsiska                                                as (mene) - - tāns, tenā, tennan --- mes - jūs - tenēi, tennas ... as asma
                  Indo-European - Germanic * Indoevropské jazyky - Germánská větev
anglicky * English                                                                               I (me) - you - he, she, it --- we - you - they ... I am
německy * German * Deutsch                                                             ich (meiner) - du - er, sie, es --- wir - ihr - sie  ... ich bin                            
nizozemsky * Dutch * Nederlands                                                      ik (mij) - je (jij) - hij, zij, het --- wij - jullie - zij, ze ... ik ben                                                                            švédsky * Swedish * svenska                                                              jag (mig) - du - han, hon, det --- vi - ni - de ... jag är      
dánsky * Danish * dansk                                                                     jeg (mig) - du - han, hun, det --- vi - I - de ... jeg er 
norsky * Norwegian * norsk (bokmål)                                                  jeg (meg) - du - han, hun, det --- vi - dere - de ... jeg er
islandsky * Icelandic * íslenska                                                          ég (mín)þú hann, hún, það --- við - þið - þeir, þær, þau ... ég er                                                        
staroseversky * Old Norse * (urnordisk?)                                          *jak, *ek (mín) - *þú - hann, hon, þat --- vér - ér - þeir, þær, þau ... jak em
pragermánsky * Proto-Germanic                                                           *ek/*ik (*mīnaz)*þū - *iz, *sī, *it --- *wīz - *jūz - *īz, *ijōz, *ijō ... *ek biumi
staroanglicky * Ænglisc                                                                        ic, īc (mīn) - þū - hē, hēo, hit --- wē - gē - hīe, hēo ... ic eom
gótsky * Gothic * (gutiska razda)                                                          ik (meina) - thu - is, si, ita --- weis - ius - eis, ios, iadas ... ik im    
starohornoněmecky * Old High German * ((Althochdeutsch))                ih (mīn) -  - (h)er, sī, iz --- wir - ir - sie, siu, sio ... ih bim, ih bin     
                  Indo-European - Romance * Indoevropské jazyky - Románská větev
italsky * Italian * italiano                                                                        io (me) - tu - egli/lui/esso, ella/lei/essa --- noi - voi - loro (essi, esse) ... io sono                                          španělsky * Spanish * español                                                                  yo (me) - - el, ella --- nosotros/nosotras - vosotros/vosotras - ellos/ellas ... yo soy 
katalánsky * Catalan * català                                                                   jo (mi) - tu - ell, ella --- nosaltres - vosaltres - ells, elles ... jo sun / jo som / jo sóc / jo so 
francouzsky * French * français                                                             je (moi) - tu - il, elle --- nous - vous - ils/elles ... je suis    
portugalsky * Portuguese * português                                                     eu (me) - tu - ele, ela --- nós - vós - eles, elas ... eu sou   
rumunsky * Rumanian * română                                                                eu (mine) - tu - el, ea --- noi - voi - ei, ele ... eu sunt     
rétorománsky * Romansh * Rumantsch                                                     jau (ma)  - ti - el, ela --- nus - vus - els, elas ... jau sun                                                                                
oskicky * Oscan * osco                                                                              ? - (te) - (???)
umbrijsky * Umbrian * ikuvins                                                                    eho (mini, mehe) - (???) 
latinsky * Latin * latina                                                                              ego (mei) - tu - is, ea, id - nos - vos -  ei, eae, ea ... ego sum
venetsky * Venetic                                                                                     ego (mego) - ? - ? -? - ? - ? ... ego ...
                  Indo-European - Celtic * Indoevropské jazyky - Keltská větev
velština * Welsh * Cymraeg                                                                         (f)imi (m) - ti, di - (f)e/f(o), hi --- ni - chi - nhw ... Yr wyf yn / Rwy'n
bretonština * Breton * Brezhoneg                                                               me - teeñ, hi --- ni - c’hwi - int ... me a zo                                                
irština * Irish Gaelic * Gaeilge                                                                     - - se, sí --- muid - sibh - siad ... tá mé                                                                                           
skotská gaelština * Scottish Gaelic * Gàidhlig                                              mi - tu - e, i --- sinn - sibh - iad ... tha mi
galsky (klasicky) * Gaulish (Classic)                                                              mi - ti - es, i, id --- ni - suis - sies ... esi mi
galsky (novější) * Gaulish (Modern)                                                               mi - ti - é, í, í --- ni - sú - sí ... esi mi, imi
prakeltsky * Proto-Celtic                                                                            * - **em, *sī  --- *snīs - *swīs - *sūs ...   
                  Indo-European - Indo-Iranian * Indoevropské jazyky - Indoíránská větev     
hindsky * Hindi * (hindí) + urdsky * Urdu * (urdu)                                        méi - - yah (vah) --- ham - tum - ye (ve) ... méin hun 
bengálsky * Bengali * (bengálí)                                                                      āmi - tumi - e/o/se --- amra - tomra - era/ora/tara ... āmi
pandžábsky * Punjabi * (pandžábí)                                                                me - ē, o  --- asī - tusī - ē, o ... mainū ... am
maráthsky * Marathi * (marāṭhī)                                                                   mī - tu - to, ti, te  --- aamhī - tumhī - te, tya ... mī ... āhē
gudžarátsky * Gujarati * (gudžarátí)                                                            hum (men)- tem - temeṇ --- am - tamē, tē'ō ... huṁ ... chuṁ
romsky * Roma * Romani                                                                               me - tu - jov/ov, joj/oj ---  amen - tumen - jon/on ... me som    
nepálsky * Nepali * (nēpālī)                                                                           ma - ta - u, tini ---  hāmī - taharū - tinīharū, unīharū ... ma ... ču(m)                        
sinhálsky * Sinhalese * (sinhala)                                                                   mama, mang - oyaa - eyaa --- api - oyaala - eyaala, ēgollo ... mama ... vemi
sanskrt * Sanskrit * (sanskrtam)                                                                 aham - twam - (tat, etat, idam, adas) --- wayam - yūyam - (te, tah, tani...) ... aham asmi
persky * Persian * فارسی (farsí)                                                                     man - to - án, u --- má - šomá -  ánhá, išán ... man ... hastam
tádžicky * Tajik * Тоҷикӣ (todžikí)                                                              man - tu - u, vay --- mo - šumo -  onho ... man ... hastam
kurdsky * Kurdish * kurdî                                                                             ez (min) - tu - ew --- em - hun - ew ... ez ... im
osetsky * Ossetian * Ирон (iron)                                                                  äz (män) - dy - wyi --- mach - symach - wydon ... äz ... dän
paštunsky * Pashto * پښتو (paštó)                                                                   ez, za (ma- ta - hagha, daa --- múng - tasí, tasó - haghói, dói ... ez ... im
avestánsky * Avestan * Avestani                                                                 azem (mana) - tūm, tū - ? --- vaēm - yužem - ? ... azem ... ahmi

                  Indo-European - Other * Indoevropské jazyky - Jiné
řecky * Greek * Ελληνικά                                                                             egó (mou) - esý - autós, auti, to/autó --- emeís - eseís - autoí, autés, autá ... egó ime
starořecky * Ancient Greek * Ἑλληνική (ellinikí)                                          egó (mou) - - (-) --- imeís - umeís - sfeís, sfeís, sféa ... egó eimi
prahelénsky - prařecky * Proto-Hellenic - Proto-Greek                               egó(n) (eme, mou) -  - (-) --- ???
arménsky * Armenian * Հայերեն                                                                  es (im) - du - na --- menk' - duk' - nrank' ...  yes ... em           
albánsky * Albanian * shqip                                                                          Unë, mua - ti, iti - ai, ajo --- ne, neve - Ju, juve - ata, ato, tyre ... Unë jam
chetitsky * Hittite * (nešili)                                                                         uk, ammuk (ammél) - zik - si --- wéš (obl.: anzáš) - sumés, sumás - e, smas ... uk esmi, ammuk esmi                      
tocharsky (A)* Tocharian A                                                                         näṣ / ñuk (m/f, gen. ñi / nāñi) -  tu - ? --- was (obl.: ňaś- yas - ? ... ?
tocharsky (B)* Tocharian B                                                                          ñäś, ñiś (ñi) - tuwe, twe - ? --- wes (obl.: ňäś- yäs - ? ... ñä nesau ...
                 Afroasiatic - Semitic * Afroasijské - Semitské jazyky
arabsky * Arabic * العربية (al-arabīya)                                                            'anā - 'anta/'anti - huwa/hiya --- nahnu - 'antum/'antunna - hum/hunna ... 'aná ...  
maltsky * Maltese * malti                                                                             jien, jiena - int / inti - hu, huwa / hi, hija --- aħna - intom - huma ... jien ...
hebrejsky * Hebrew * עברית                                                                          'ānōḵī/anī - 'atta/'att - hū/hī --- ānū/anahnū 'attem/'atten - hēm/hēmmā/hēn/hēnnā ... 'ānōḵī ... 
amharsky * Amharic * አማርኛ                                                                         ene - an, anči - esu, esua --- eňa - ennantä - ennesu ... ene neň
fénicky * Phoenician                                                                                     'ānōḵi - 'atta/'atti - hu'/hi' --- anaħn - ? - hummat, himmat ... 'ānōki ...
starohebrejsky * Ancient Hebrew                                                                anaya, anakaya -  atha, ath - hawaa, hayaa --- aanačanó, anakaya - atham, athan - ham, han ... anakaya ...
aramejsky * Aramaic/Syriac * ܐܪܡܝܐ (arāmāyā)                                            'anā'antā/'anti - hu/hi --- náħnā - 'antun/'anten - hinnun/hinnin ... 'anā ...  
akadsky/asyrsky/babylónsky*Akkadian/Assyrian/Babylonian*(akkadû)         anāku - atta/atti - šū,šī --- nīnu - attunu/attina - šunu/šina ... anāku ...
                 Afroasiatic - Old Egyptian * Afroasijské - Staroegyptština
staroegyptsky/Old Egyptian/(kemet)                                                             anuk - entek/entet - entef/entes --- enen - enteten - entesen ... anuk ...
                  Afroasiatic - Cushitic * Afroasijské - Kušitské jazyky
somálsky * Somali * Soomaaliga                                                                     anigu/aan (aniga) - adigu/aad - isagu/uu, iyadu/ay --- innagu/aynu - idinku/aad - iyagu/ay ... anigu ...   
                 Afroasiatic - Berber * Afroasijské - Berberské jazyky
berbersky * Berber/Amazight * tamazight                                                  nkki (no) - kiy / kmmi - ntta, nttat - nkkni - knnin, knnint - nttnin ... nkki ...
                  Afroasiatic - Chadic * Afroasijské - Čadské jazyky
hausky * Hausa * Hausa (حَوْسَ)                                                                      niza (ni) - ka - kuwa, ta --- muka - ku - su, akan ... ni ... ne
                  Uralic - Finnougric * Uralské - Ugrofinské jazyky
maďarsky * Hungarian * magyarul                                                                 én - teő, ő, az  --- mi - ti - ök ... én ... vagyok
mansijsky/vogulsky * Mansi/Vogul * мāньси (mānsi)                                      am (aanem) - naŋ - tau --- maan - naan - taan ... am ...
finsky * Finnish * suomi                                                                                 minä - sinä - hän --- me - te - he ... minä olen
estonsky * Estonian * eesti                                                                           mina/ma (minu/mu) - sina/sa - tema/ta --- meie/me - teie/te - nemad/nad ... mina olen (ma olen) 
sámsky (laponsky, sev.) * Sami (Lapp, Nrth.)* sámegiella (davvisám.)            mun (mu) - don - son --- mii - dii - sii ... mun lean
komi * Komi * коми (komi)                                                                             me - te - siyö --- mi - ti - nayö ... me nyed-m
marijsky * Mari * mari                                                                                  myi - tyi - tudo --- me - te - nuno ... myi ... ulam
mokša * Moksha (Moksha Mordvin) * мокшень (mokšeň kyaľ)                        mon (moň) - ton - son --- miň - tiň - siň ... mon ... ulen
erzjansky * Erzya (Erzya Mordvin) * эрзянь кель (erzjaň kel)                      mon (moň) - ton - son --- miň - tiň - siň ... mon ... ulen
udmurtsky * Udmurt * Удмурт кыл (udmurt kyl)                                          mon   ton - so --- mi - ti - soos ... mon ...                                                                                 
protougrofinsky / prauralsky * Proto-Finno-Ugric / Proto-Uralic                *mE ( *mEn-) - *tE (*tEn-) - ? ---  *mE - *tE - ? ... mE wole(n?)
                  Possibly Altaic - Japanese * Altajské - Japonština
prajaponština * Proto-Japanese                                                                   *a < *ŋa, wa(re) - na(re) - ? --- ???
stará japonština*Old Classical Japanese*(kobun, bungo)                        ware, sešša - nandži, onuši, sonata - 
japonsky * Japanese * 日本語 (nihongo)                                           wata(k)ši/waga/ware/ore/boku - anata/omae/kimi - kare, kanodžo --- watašitači/warera - anatatači - karera ... wataši-wa .. desu
okinawsky - šuri * Okinawan - Shuri * (učina guči - šuri)                  wan/wami - yá(mi)/(mi)/unndžyú - kuri, uri, ari, tá --- wattá, igaró - ittá, nattá, undžyunattá - (k)uttá, (t)attá ... wanne ... yaibin
                  Possibly Altaic - Korean * Altajské - Korejština
korejsky * Korean * 한국말 (hangungmal)                                                     na - no, čane - ku, čo, i --- uli - nohuy, čanedul - kudul, čodul, idul ... naneun ... da          
prakorejsky*Proto-Korean                                                                           na < *ŋa, *čĕ - ne < *na - ? --- ? - ne-huy - ?    
                  Possibly Altaic - Ainu * Altajské - Ainu
ainu * Ainu                                                                                                    ku ('en) - 'e - ? --- ci, as (obj.: un) - eci, es - ?               
                  Altaic - Mongolian * Altajské - Mongolské jazyky
mongolsky * Mongolian * Монгол                                                                 bi - či - ter eregtei, ter emegtei, ene --- bid nar - ta nar - ted nar ... bi ... baina
burjatsky * Buryat * буряад хэлэн                                                              bi - ši - ene, tere --- bide - ta - ede, tede, tedener ... bi ... baina
kalmycky * Kalmyk * Хальмг (chaľmg)                                                         bi - či - en, entn, ten, tentn --- bidn - ta, tadn - edn, tedn ... bi ... baina  
                  Altaic - Turkic * Altajské - Turkické jazyky
turecky * Turkish * Türkçe                                                                          ben (-um), sen, o --- biz, siz, onlar ... ben ...um                         
ázerbájdžánsky * Azerbaijani * Azərbaycanca                                             men - sen - o --- biz, siz, onlar ... men ...em
turkmensky * Turkmen * Türkmençe                                                            men (meniň) - sen - ol --- biz, siz, olar ... men ...             
kazašsky * Kazakh * Қазақша                                                                        men (meni) - sen - ol --- biz - sender/sizler - olar ... men ...myn 
kyrgyzsky * Kyrgyz * Кыргызча                                                                   men - sen - al --- biz - siler - alar ... men ...myn
jakutsky (sacha) * Sakha, Yakut * cаха тыла (sacha tyla)                            min - en - kini, ol --- bihigi - ehigi - kiniler, olor ... min ...yn?    
tatarsky * Tartar * Татарча                                                                         min - sin - ul --- bez - sez - alar ... min ...
baškirsky * Bashkir * Башҡортса                                                                  min - hin - ul --- beź - hez - ular ... min ...
uzbecky * Uzbek * Oʻzbekcha/ўзбекча (ozbekča)                                        men - sen - u --- biz - siz - ular ... men ... (emas)man
ujgursky * Uyghur * ئۇيغۇرچە (ujgurče)                                                           men - sen - u --- biz - senler - ular ... men ...                                    
tuvinsky * Tuvan * Тыва дыл (tyva dyl)                                                        men - sen - ol --- biz - siler - olar ... men ... 
praturkicky*Proto-Turkic                                                                             *bi (*män) - *si (obl.: sän) - ? --- *bi-ŕ - si-ŕ - ?

                  Sinotibetan * Tibetočínské jazyky
čínsky * Chinese * 中國語文 (čung-kuo yú-wen)                                             - - tā --- wǒmen - nǐmen - tāmen ... wǒ š'                
    kantonsky (dialekt čínštiny) * Cantonese / Yue Chinese * 粵語 (jỳt jý)        ngo- nei5 - keoi5 --- ngo5dei6- nei5dei6 - keoi5dei6 ... ngo5 hai2 ...
        kantonsky (dialekt čínštiny, klas.) * Cantonese / Yue Chinese (Classic)        ng4, ngo- ji5, jyu5 - kei4 --- ng4dang2, ngo5dang2 - ji5dang2, jyu5dang2 - kei4dang2 ... ngo5 hai2 ...
tibetsky * Tibetan * བོད་སྐད                                                                             nga - rang - khong --- nga-čo - rang-čo - khong-čo ... nga daybo ...
barmsky * Burmese * (myanma bhasa)                                                         ngá - nín, ,  - thú, thí, thín --- ngá-tui - nín-tui, ní-tui, tó-tui - thú-tui, thí-tui, thín-tui ... ngá ... hpyitkyaunggko
prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                                         *ŋā , naŋ - *kw- - ? --- ? - ? - ?   

Kartvelian * Kartvelské jazyky
gruzínsky * Georgian * ქართული ენა (kartuli ena)                               me - shen - is --- tshven - tkven - isini ... me var              
prakartvelsky * Proto-Karthvelian                                                      *me(n) - *si - ? --- čwe(n) - tkve(n) - ?

                  Austronesian * Austronézské jazyky
malajsky * Malay * Bahasa Melayu                                                      aku/saya - kamu/anda - ia/dia --- kami/kita - kalian/anda sekalian - dia orang/mereka (itu) ... aku adalah                   
indonésky * Indonesian * Bahasa Indonesia                                        aku/saya - kamu/anda - dia --- kami/kita - kalian/anda sekalian - mereka ... aku adalah     
malgašsky * Malagasy * Malagasy fiteny                                             za - anao - izy --- atsika, zahay - anaro - iro ... za ... 
havajština * Hawaiian * ʻŌlelo Hawaiʻi                                                 au - 'oe - ia --- kākou, mākou - 'oukou - lākou ... owau no
tahitsky * Tahitian * Reo Mā'ohi, Reo Tahiti                                       au - 'oe - 'ōna/'oia --- tātou, mātou - 'outou - rātou ... te vai nei au
naursky * Nauruan * Dorerin Naoero                                              aña, naña, a(ñ)auwe, wo - eyi, rar, ateb, ñeiy, e, o, i --- (ñ)ama, ma(n) - (ñ)amie, ma(n) - (ñ)ura, re, ri, ro ... ? 
tagalogsky * Tagalog * Tagalog                                                            ako - ikaw - siya --- kami, tayo - kayo - sila ... ako ay
proto-malajsko-polynésky * Proto-Malayo-Polynesian                         *i-aku - *i-(ka)Su - *si-ia --- *i-(k)ita/i-(k)ami - *i-kamu - *si-ida ... *i-aku *wu(?)
proto-austronésky * Proto-Austronesian                                            *(w)aku - *kaw, *(ka)śu - *si-ia --- *(k)ita/(k)ami - *(ka)mu - *si-ida ... *(w)aku *wu(?)    
                  North Caucasian * Severokavkazské jazyky
abcházsky * Abkhazian * Аҧсшәа (apsšea)                                          sara - uara/bara - iara, lara --- chara - šeara - dara ... sara usoup (?)         
čečensky * Chechen * Нохчийн (nochčijn)                                         so (gen.: san) - hwo - i, iza --- tcho/vai - šu - iš ... so ... vu/so ... yu
avarsky * Avar * Авар (avar)                                                               dun - mun - g-ob, dob --- niž, nil- - nuž - dol ... dun ...? 
lezginsky * Lezgic * Лезги (lezgi)                                                       zun - wun - am --- čun - kün - abur ... zun ...?
                  Basque * Baskičtina
baskicky * Basque * Euskara                                                                 ni  - hi (zu) - hau/hori/bera/hura --- gu - zuek - hauek/haiek/horiek/bera(ie)k/eurak ... ni naiz
prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                       *ni - hi - ? - gu - zuek - ?                        
                  Tyrsenian/Tyrrhenian * Tyrhénské jazyky
etrusky * Etruscan * mechl Rasnal                                                        mi (mini) - un - an, an, in ---  ? - ? - ? ... mi ...               
                  Sumerian * Sumerština
sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue)                ŋae , *m- - zae - ene (ane) --- ŋaene, mẽdẽ - zaene, mẽzẽ - enene (anene)
                  Austrasian * Austroasijské jazyky
vietnamsky * Vietnamese * tiếng Việt                                             
tôi, ta(o) - em, anh, ban, chi, cô - anh ấy, ông ấy, chị ấy, cô ấy, bà ấy, nó --- chúng tôi, chúng ta(o) - các anh, các bác, các chi - họ ... tôi ...
khmersky (kambodžsky) * Khmer * ភាសាខ្មែរ (pheasaeakhmer)         khnyom - loak - ko-at --- džung - loak-tang-o-kne ... knhnyom čea
                 Tai-Kadai * Tajsko-kadajské jazyky
thajsky * Thai * ภาษาไทย                                                                  pom (m), čan (f), go (impol.) - kun, rau, gae, thur - kau --- rea - phwk kun - phwk kéa ... phm ...      
laosky * Lao * ພາສາລາວ (phasa lao)                                                   kuu3 - mung2 - man3 --- phuak4-kuu3 - suu3 - khaw3 ... khaphačao ...
                 Dravidian * Drávidské jazyky
telugsky * Telugu * (telugu)                                                               nēnu (nannu) - nīvu - atadu, ame --- memu - mīru - varu ... nēnu ... unnānu
tamilsky * Tamil * (thamizh)                                                              nān (yenakku) - nīn - avan, aval --- nāngal - nīngal - avarkal, avaikal ... nāṉ ... irukkiṟēṉ
kannadsky *Kannada * (kannada)                                                        nānu - nīnu - avanu, avalu, adu --- nāvu - nīvu - avaru, avu ... nānu ... am                                          
malajalámsky * Malayalam * (malayalam)                                            ñān - - avan, avaḷ, atu --- nām/nammaḷ, ñaṅṅaḷ - ñiṅṅaḷ - avar(kal), ava/atukaḷ ... ñān ... ākunnu
                 NA DENE: Athabascan * Athabasko-eyacké jazyky
navažsky * Navajo - Navaho * Diné bizaad                                        shí - ni - bí, hó --- danihí - danihí - daabí, daahó ... 
... nishłį́
(západo)apačsky * (W.) Apache * Nnee biyati                                   sh (s-) - n (-h-, -ni-) - bti, bfi --- nohwii (iid-, -ood-) - nohwti - daab, daaf ... shił ...

                 AMERIND: Siouan-Catawban * Siusko-katobské jazyky
lakotsky * Lakota * Lakota (Lakȟól'iyapi)                                            miš/miye - niš, niye - iš, iye --- uŋkiš/uŋkiye(-pi) - niš/niyepi - iš/iyepi ...  miye ...
                 AMERIND: Iroquoian * Irokézské jazyky
mohawksky * Mohawk * Kanien'keha                                                   í:'i (ak(e)- poss.pron.), í:se, raónha, akaónha, aónha - í:'i (onkwa- poss.pron.), í:se, ronónha, onónha ... ... ní:'i
čerokézsky * Cherokee * (tsalagi)                                                      ahyv, aya, dži- - nihinv?, hi- - nahi, ageyv?, ga- --- oosdii-, iinii-, iidii-, oodžii - sdi-, iidžii- - aanii- ... dži-....
                 AMERIND: Uto-Aztecan * Juto-aztécké jazyky
čejensky - šajensky * Cheyenne * Tsetsêhestâhese                           - - - - é --- ná-...-me - né-...-me - ē-...-o'o ... ná ...
odžibwejsky - Ojibwe * Anishinaabemowin                                         niin - kiin - wiin --- niinawint, kiinawint - kiinawaa - wiinawaa ... (n)in-... 
kríjsky * Cree * Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ                                          niya - kiya - wiya --- niyanān, kiyanaw - kiyawāw - wiyawāw ... ... ōma niya
aztécky - nahuatl * Nahuatl * nāhuatl, mexìcatlàtōlli, mācēhuallàtōlli    neh - teh - yéh --- nehame:n, tehame:n - amehwa:n - yehame:n ... nono' ...
hopi * Hopi * Hopílavayi                                                                       nu' - 'um - pam --- 'itam - 'uma - puma ... nu' ??
                 AMERIND: Aymara * Ajmarské jazyky
ajmarsky * Aymara * aymar aru                                                         naya - juma - jupa --- nanaka, jiwasa - jumanaka - jupanaka ... naya ...
                 AMERIND: Tupian * Tupíjské jazyky
guaraní * Guarani * Avañe'ẽ                                                               che - nde - ha'e --- ñande, ore - pee - ha'ekuera ... a-ju ...
                AMERIND: Andean-Equatorial * Andsko-ekvatoriální jazyky
kečuánsky * Quechua * runa simi                                                      ñoqaqam - pai --- ñoqayku, ñoqanchik - qamkuna - paikuna ... tia-ni ...
                Eskimo-Aleut * Eskymácko-aleutské jazyky
inuktitut * Inuit * ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut                                               uvanga - ivvit - una --- uvaguk (2), uvagut (3+) - illitsik (2), illitsi (3+) - ukua ... ...miyunga
                 Niger-Congo * Nigerokonžské jazyky
jorubsky * Yoruba * Yorùbá                                                              emi, mi - iwo - oun, o --- awa, a - awa - ti won, won, awon ... emi ni ...                                                        
fulbsky * Fulfulde-Pular-Fula * fulfulde-pulaar-fula                         mi - a - o --- en, min - on - be ... ?
wolofsky * Wolof * Wolof                                                                man - yow - moom --- nun, ñun - yeen - ñum ... maa ngi ...
lingalsky * Lingala * lingála                                                               ngáí - yó - yé --- bísó - bínó - bangó ... ngáí nazalí ...
šonsky * Shona * ChiShona                                                               ini - iwe - iye --- isu - imi - ivo ... ndini ..., ini ndiri ...                                              
svahilsky * Swahili * Kiswahili                                                          mimi - wewe - yeye --- sisi - nyinyi - wao ... mimi ni ...
xhosky * Xhosa * IsiXhosa                                                                 mna - wena - yena --- thina - nina - bona ... ndi-, ndingu ...
zulusky * Zulu * IsiZulu                                                                        mina - wena - yena --- thina - nina - bona ... ngi-
                 Kx'a languages * Jazykz skupiny Kx'a
!Kung !Xun (San/Khoisan/Křováci) * !Kung (lang. of San/Bushmen)        mi - a - ha --- m - i - sng ... (?)                                                         
                 Australian Aboriginal languages * Australské původní jazyky
warlpiri * Warlpiri                                                                                ngaju - nyuntu - ? --- ngali, ngalijarra (you+I), ngajarra (he/she+I), ngalipa (we all) - (dual:) nyumpala - ?
arrernte * Arrernte                                                 ayenge (I) - ngenghe (you, obj.) - re (he) --- anwerne (we)


Odkazy/Links: 
Turkish, Finnish, Sumerian pronouns here by Mehmet Kurtkaya a great comparison
Wikipedia: Proto-Indo-European pronouns (+ Proto-Indoeuropean personal pronouns)


POZN./NOTE:
Přepis nelatinských písem do češtiny, jazyky používající latinku jsou tučně v originálu bez přepisu výslovnosti, jazyky s jiným písmem netučně přepsány do češtiny dle jejich výslovnosti.
Transcription of pronounciation from non-Latin scripts is usually Czech: C - English sound "TS", CH - "(K)H", Š - "SH", Č - "CH". Own LATIN SCRIPT bold, non-LATIN with transcription not in bold.