Překlady pro pobavení
Trocha legrace ze školních lavic. Následující sbírka legračních pseudopřekladů angličtina - čeština už možná prošla i vaším e-mailem. Sám se k ní rád vracím a vždy mě spolehlivě rozesměje. Proto umísťuji na stránky pro pobavení. Autoři jsou neznámí, prý jde minimálně zčásti o autentické pokusy o překlady z pera či úst žáků nebo studentů angličtiny. 

Škoda mluvit - Damage to speak

Nebuď labuť - Don´t wake up a swan
Odpočívej v pokoji - Relax in the living room ...
Kde se vzala, tu se vzala - Where she married herself, here she married herself
Je mazaná jako liška - She is lubricated like a fox
Veškerý vodík se asimiloval v roztoku - All the hydrogen probably made love in the solution
Vrhl na ni dlouhý pohled - He vomited a long postcard on her
Tvé oči září - Your eyes September
Seděla na mezi - She was sitting on between
Necítím se dnes ve své kůži - I am not smelling myself in my leather today
Přestaň mi plést hlavu - Stop knitting my head
Podělal se - He afterdid himself
Mistr světa v tancích na ledě - World champion in tanks on ice
Vlak stojí na každé mezi - The train costs on every between
Mám toho plné zuby! - I've got full teeth of it!
Co se vrátil z vězení tak seká dobrotu - Ever since he has come back from prison, he has been cutting goodness
Svařené víno - Welded wine
Kabelová televize - Hand-bag TV
Spodní prádlo - From-under-her laundry
Tažní ptáci - Pulling birds
Trávicí ústrojí - Poisoning mechanism
Výběrové řízení - Selective driving
Klínové písmo - Crotch writing
Vinné sklepy - Guilty cellars
Párek milenců - Sausage of lovers
jak kdy - how when
Potkan - Meeter
Křeček - Spasmer
Pořízek - Aftersteak
Trávicí ústrojí - Poisoning machine
Zahrada - Behind-castle-and
Náhradní díly - Oncastle episodes
Podvraťák - Undergater
Duchna - Ghostess
Polovina - Half-blame
Překlep - Overgossip
Prostořekost - Simplegreekness
Zabezpečení - Behind-without-baking
Podatelna - Afterwoodpeckery

Osobnosti

Boleslav Polívka - Paincelebrate Soup
Ladislav Mrkvička - Tunecelebrate Littlecarrot
Martin Dejdar - Martin Give-a-present
Miroslav Horníček - Peacecelebrate Little Miner
Mirek Topolánek - Peacer Poplarman
Jiří Paroubek - George Quasi-smallgraft
Přemysl Sobotka - Overmind Smallsaturday
Švanda dudák - Fun the Titman
Jaroslav Ježek - Springcelebrate Hedgehog
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Christopher the Bastard from Afterspoons and Without Satelites

Doslovné překlady z angličtiny do češtiny

Youtube - Ty trubko
Easter - Východňár
Pubescent - Ten, kdo smrdí hospodou
Friendship - Přátelská loď
He stopped smoking - Přestalo se z něho kouřit
Close relatives - Zavřete příbuzné
To deliver - Odjátrovat

Ten people look after the queen - Deset lidí se kouká po královně
The English are the greatest tea drinkers - Angličané jsou největší píči čaje
Come closer - Pojď, zavírači
I passed the exam - Propásnul jsem zkoušku
We will rock you - Ukamenujeme tě

Anglická města
Liverpool - jaterní bazén * Reading - čtení  * Portsmouth - přístavní huba  * Nottingham - nicšunka  * Hurtlepool - smrštitbazén