Basilejský epigram

Tzv. Basilejský epigram (1369) ve staré baltské pruštině
Pravděpodobný autor: neznámý staropruský student v Praze

Kayle rekyse
Tho ne aw labonache thewelyse
Eg koyte poyte
nykoyte pe'nega doyte

Na zdraví, pane!
Ty nejsi již starým dobrým tovaryšem
ježto chceš píti
(ale) nechceš (ani) penízek dáti

Zpět na cestopis: Nejdelší cesta na sever: Po jantarové stezce do Finska * Všechny Zápisky z cest 
Comments