Mīniks Saulīkan weddi
Měsíc Sauliku* si vzal


Mīniks Saulīkan weddi pirmanin wasarīkan.
Anskti Saūli etskīja, mīniks izskaitinna si.

Mīniks aīns neikaūwa Deināinan enmilīwuns, Perkūns spārtai ernērtuns tennan pērpus perkīrta.

Iz Saūlin izsalaitinna s’, Deināinan enmilīwuns? Deināinan enmilīwuns en naktin aīns neikaūwuns.

Měsíc Sauliku si vzal počátkem jara.
Dříve Saulika-Slunce vstala, Měsíc oddělil se.

Měsíc sám putuje do Jitřenky se zamiloval, Perkuns* velmi rozhněván ho vejpůl rozsekl.

Proč Slunce opustils, do Jitřenky ses zamiloval? Do Jitřenky ses zamiloval, a nocí sám putovals.


*Saulika - bohyně Slunce. Perkuns - Perun, bůh hromu. 

V překladu s pomocí polského překladu se snažím zohledňovat původní pozici slov pro snadné porovnání podobností staropruštiny nejen s baltskými jazyky, ale i s češtinou a dalšími indoevropskými jazyky, tj. slovosled není literárně upraven.