Genealogický vývod / Family Tree - Karel Machala (III.)


Karel Machala (III.) *1967 
OO2006 Blanka Horáková *1975, d
ěti Petr, David *2006

                                                  Karel Machala (II.) *1946 OO1966  Jana roz. Lužová *1946-2008

- kompletní vývod s nejvíce údaji a fotografiemi zde - ANCESTRY.COM - complete family tree with most data and images
(asi nepřístupné z jiného PC bez udělení přístupu mnou nebo bez členství) - cca 800+ osob/apx. 800+ persons (probably inaccessible from other PC if access not granted by me, or without membership)

- zbytek/rest zde/here - FAMILYTREEDNA.COM 
(po přihlášení přístupné, s výjimkou živých předků, ženy, sester a dětí/except living people other than me)
- částečně/partially 
zde/here - FAMILYSEARCH.ORG 
(přístupné po přihlášení, ale zatím nedotažená napojení osob v systému, nesnadná práce s tímto systémem/accessible to all, but not finished linking of persons in the system