Nechte si vyhledat předky

Nabídka - Nechte si vyhledat vlastní předky! Sleva na prvních 5 zápisů!

Rád Vám pomohu s Vaším vlastním vyhledáváním předků ve starých matrikách, případně s jakoukoliv související činností (překlady starých dokumentů, pohlednic, korespondence) - neváhejte se na mne obrátit (viz kontakt níže) a hledání může začít. Nebo budete-li se potřebovat jen poradit, pokusím se v rychlosti pomoci i bezplatně.

KRÁTKÝ ÚVOD: Co nám při hledání předků nejčastěji udělá radost

Představa, odkud pocházíme, z kterých míst se naši předkové přemisťovali a postupně nám předávali své geny, se během hledání mění. Člověk zjišťuje fantastické skutečnosti (blíže viz můj hlavní článek Genealogie).

Třeba to, že počet rodných vsí a měst předků se směrem do minulosti neustále zvyšuje, až jednoho dne přesáhne hranice českých zemí. Další a další příjmení, která postupně odkrýváme u našich předků, k nám hovoří a prozrazují třebas dávné středověké povolání, křestní jméno posledního předka, který ještě vůbec neměl příjmení, vlastnost či střípek minulosti, pomíjivou a třeba i kuriózní chvíli, která navždy zkameněla v podobě našeho příjmení (Janek Snědldítětikaši).

Dozvídáme se, jak dlouho předci žili a na co umírali, čím si vydělávali na živobytí, kde sloužili na vojně, jak se prodlužoval věk dožití (ne zase o tolik, jak si většina lidí představuje) s každou další generací. Staré zápisy nám poskytují možnost nahlédnout pomyslným strojem času do místa a doby, která ovlivnila naše předky a s nimi i nás.

Každý máme miliony a miliardy předků. S trochou štěstí se prokopeme v některých liniích i k významným předkům. Pokud narazíme na šlechtického předka během posledních čtyř stovek let (což je přibližná doba, po kterou se vedou matriky narozených, svateb a zemřelých), může se nám podařít napojit se třeba i na velmi významné osobnosti. Máme je tam všichni, ale ne všichni se k nim propojíme generaci po generaci (Příklad: Pravděpodobně všichni jsme potomky nejen slavných Přemyslovců a Mojmírovců, ale i Karla Velikého či třeba faraona Ramsese II., který měl asi 90 dětí a nespočet vnuků). Blíže o tom v mé knize Kdo jsme a odkud přicházíme. Netušené souvislosti hledání předků (viz sekce webu Moje knihy). Může se nám podařit prokopat se třeba až do 12. století nebo hlouběji. Většina z nás se však prokope nejméně do doby třicetileté války a v některých liniích i před ni.

CO VÁM NABÍZÍM

Nemůžete-li hledat sami (např. nemáte čas, praxi v dostatečně rychlém hledání, nebo nevíte, jak hledat, neovládáte němčinu, či vám dělá potíže číst němčinu psanou kurentem, případně latinu), nabízím Vám služby vyhledávání Vašich předků v matrikách. Můžete chtít hledat jen určitou linii, kam až to půjde do minulosti - například otcovskou linii (s manželkami) - tedy otec, jeho otec, jeho otec atd., která kopíruje geneticky Vaše geny chromozomu Y a tedy i rodné příjmení. Nebo mateřskou linii (s manželi) - matka, její matka, její matka atd., která kopíruje Vaše geny mitochondriální DNA. Nebo kteroukoliv jinou linii. Nebo všechny několik generací zpět. Nebo úplně všechny, kam až to půjde. Můžete se rozhodnout pro jednu linii a později pro další. Nebo naopak můžete chtít všechny potomky určitého předka (náročnější úkol - rozrod). Pro sestavení vývodu ("stromu") přímých předků bude třeba hledat zápisy narození a svateb. Pro doplnění věku dožití (někdy i s uvedením nemoci) předka pak zápisy úmrtí.

Mohu pro Vás udělat celé hledání s výsledkem (dostanete fotokopie zápisu, přepis ze staré češtiny či překlad z němčiny psané zpravidla obtížně čitelným kurentem či latiny psané latinkou), nebo cokoliv jiného - například máte zápis nebo dokument a neumíte ho rozluštit, rozluštím za Vás (pochopitelně za výrazně nižší cenu, než je cena s hledáním uvedená níže - dohodnutou individuálně dle složitosti konkrétního zápisu či dokumentu).

CO OD VÁS POTŘEBUJI A CO DOSTANETE

Potřebuji od Vás nejstaršího známého předka z konkrétní linie, kde si přejete začít vyhledávat dál do minulosti. Měl by být ideálně nejpozději z doby kolem roku 1900 nebo kdykoliv předtím, abychom nemuseli překonávat moderní dobu, kdy už data nedávných předků (např. narozených v roce 1930 a později) podléhají ochraně osobních údajů a kde je třeba překonat určité úřední překážky. Nejlépe tedy mít předky zjištěné až někde v době před sto lety či více a můžeme pokračovat dál do minulosti. Případně se poradíme, jaký postup by byl vhodný a možný.

Je tedy třeba jakýkoliv podklad (nebo jen jméno a příjmení, obec a třeba datum narození, úmrtí, svatby), na jehož základě posoudíme, jestli je možné pokračovat, co je možné najít, co chcete najít a jaké zdroje tomu můžete věnovat.

Dostanete výsledek v této struktuře:

internetová adresa zápisu, obrázek zápisu, jeho přepis a/nebo překlad do češtiny (z něhož zjistíte někdy až několik svých předků, nebo jen jednoho či dva, tři, podle typu zápisu, datum, kdy se událost stala - zpravidla narození, svatba, úmrtí). Každý zápis je zároveň vodítkem k hledání dalšího zápisu rodičů, případně prarodičů a podobně.

CENY A SLEVY

Hledání je činnost náročná na čas (a z profesionální činnosti je třeba platit všechny tři existující daně z příjmu). Někdy se se štěstím podaří najít zápis rychle, jindy se musí hledat třeba hodiny a výsledek stále uniká, proto není úplně snadné stanovit ceny tak, aby byly co možná nejpříznivější a současně přiměřené vydanému úsilí a času.

Většinou se však hledání zápisu do hodiny či dvou podaří. Čím víc do minulosti, tím je to těžší a trvá to o něco déle. Mám však zkušenosti s úspěšným vyhledáváním tisíců zápisů předků mnoha lidí z období posledních čtyř set let. Vím, co čekat, kam sáhnout a které pomocné zápisy využít, když se nedaří najít zápis přímo v matrice. Náročnost se také liší kraj od kraje a vesnice od vesnice.

Ceny za zápis (zpravidla přinese informace o více předcích):

od 300 do 400 Kč. (Navíc mohou občas platit regionální slevy v rámci akce zmíněné v inzerci)

Základní cena za vyhledání jednoho zápisu (který může přinést informace až o mnoha předcích třeba i dvě generace zpět, což je případ 19. století, dále do minulosti už jsou zápisy méně podrobné) činí 400 Kč. Dostanete za ni samotné vyhledání, výřez z matriky okopírovaný do textového souboru, adresu, kde se zápis nachází, přepis a překlad včetně dat a veškerých zajímavostí, které pomohou dalšímu hledání.

Vzhledem k jednoduššímu hledání koncem 19. století činí pro prvních pět vyhledaných zápisů sleva 1/4 ze základní ceny, (400-100) Kč, což je 300 Kč za vyhledaný, přeložený a dodaný zápis. Šestý a další zápis potom bude za základní cenu 400 Kč. V případech většího počtu objednaných zápisů lze domluvit individuální sníženou cenu. (Pro sestavování vývodu/stromu předků je nezbytně nutné hledat zápisy narození a svateb. Zápisy úmrtí už jen doplňují datum úmrtí, věk a většinou i příčinu - tyto jsou opět za nižší cenu 300 Kč, avšak všechny - ne pouze pět zápisů).

Můžete však potřebovat i jiné služby související s genealogií: třeba překlad starých pohlednic či dopisů, překlad zápisů, které jste si vyhledali sami, překlad dokumentů o předcích a podobně. Dle typu dokumentu je náročnost různá, budu se snažit vyjít vstříc tak, abyste byli spokojeni.

KONTAKT, JINÉ SLUŽBY

Budete-li mít zájem o cokoliv, co se týká genealogického vyhledávání nebo překladů, neváhejte se na mne obrátit. Nejlépe na e-mail karel.machala @ centrum.cz (stačí kliknout, pokud to však není možné, při kopírování z této stránky prosím vymazat mezery, které jsou zde jen jako ochrana proti spambotům - mezery do e-mailové adresy nepatří). Případně telefonicky či přes SMS, pokud máte moji vizitku či telefon z inzerátu. Na webové stránky číslo telefonu z pochopitelných důvodů nedávám.

Budete-li chtít hledat sami (nebo i pokud ne), může pro Vás být užitečný i tento můj článek v genealogické sekci tohoto webu.